Societatea Nationalã de Închideri de Mine liciteazã salvatori profesionisti

Din cauzã cã Statia Centralã de Salvare Minierã SALVAMIN Petrosani face parte din Societatea Nationalã a Huilei, minele neviabile sunt nevoite sã liciteze serviciile de salvare profesionalã pentru situatie care ar impune prezenta salvatorilor minieri.

Nu mai putin de 281.000 de lei este suma pe care Societatea Nationalã de Închideri de Mine Valea Jiului SA – care înglobeazã minele neviabile Petrila, Paroseni si Uricani – vrea sã o investeascã pentru serviciile de salvare minierã. SNIMVJ a scos la licitatie contractul pentru serviciul de salvare minierã, ce prevede asigurarea interventiei cu salvatori minieri profesionisti, în cazul aparitiei unor incidente majore sau dezastre (înlaturarea efectelor incidentelor majore, salvarea de vieti omenesti si / sau bunuri, sau alte evenimente similare) la sucursalele SNIMVJ SA. Acest lucru se impune din cauzã cã salvatorii minieri de la Statia Centralã de Salvare SALVAMIN Petrosani au rãmas la SNH dupã desprinderea minelor neviabile de cele viabile si împãrtirea activitãtii.

Cele trei mine neviabile au propriile statii de salvare minierã, însã în cazul unor incidente majore cei de la SALVAMIN intervin. „Experienta anterioarã mi-a arãtat cã în situatii dificile te poti baza pe salvatorii minieri profesionisti. Acest contract va

produce efecte – dar sper sã nu fie nevoie – doar în situatii extreme”, a explicat

directorul SNIMVJ, Petre Drãgoescu.

Obligati de Comisia Europeanã

Organizarea licitatiei este absolut obligatorie si ca urmare a cerintelor Comisiei Europene, care a avizat programul de închidere al celor trei mine înglobate în SNIMVJ. Practic, nu se poate face încredintarea directã a acestui serviciu, pentru ca procedura sã nu poatã fi interpretatã drept un transfer mascat al ajutorului de stat cãtre SNH, care nu mai beneficiazã de subventie. Oricum, licitatia va fi adjudecatã, mai mult ca sigur, de salvatorii minieri de la Petrosani, recunoscuti pentru profesionalismul lor si care au fost chemati sã intervinã si la alte accidente în tarã.

Carmen Cosman