Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA

ANUNT
Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA cu sediul in Petrosani, str.Timisoara, nr.2, jud.Hunedoara, telefon nr.0254 /506205, fax nr.0254/506236 anunta scoaterea la licitatie prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu comercial, proprietate a Societatii CEH SA in suprafata de 22,8 mp situat la intrarea in incinta Sucursalei Exploatarea Miniera Vulcan, langa poarta principala de acces in unitate compus din 2 incaperi avand destinatia de „chiosc alimentar.
Pretul de pornire a licitatiei este: 24,1 lei/mp/lunã, fãrã TVA, respectiv 550 lei/lunã.
Licitatia va avea loc la sediul Complexul Energetic Hunedoara SA in data de 22.11.2017, ora 10,00.
Conditiile de participare si documentele necesare pentru participarea la licitatie sunt prezentate in <> care pot fi procurate de la sediul organizatoarei , incepand cu ziua imediat urmãtoare aparitiei anuntului publicitar, intre orele 7.00-14.00.
Relatii suplimentare la telefon: 0254/50628
Potentialii ofertanti vor depune la sediul organizatorului in plic sigilat, documentele de participare panã la data la care are loc licitatia, ora 9:00, aceastã datã fiind termenul de decãdere .
Plata contravalorii documentelor de participare la licitatie in valoare de 200 lei se face cu ordin de platã, in contul nr. RO52RNCB0165130003640037 BCR Suc. Petrosani sau se achita direct la casieria organizatorului.
Plata contravalorii taxei de participare la licitatie in valoare de 200 lei se face cu ordin de platã,
in contul nr. RO52RNCB0165130003640037 BCR Suc.Petrosani, suma astfel constituitã trebuie sã se gãseascã in contul organizatorului panã la data la care are loc licitatia, ora 10:00 sau se achita sub formã de sumã cash, depusã la casieria organizatoarei licitatiei, contra unei chitante cu care sã facã dovada plãtii la data si ora tinerii licitatiei .
Contestatiile trebuie formulate in scris si se depun la secretariatul Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA sau prin fax nr.0254 506236, in termen de 24 ore de la data incheierii licitatiei .
Documentele pe baza cãrora se elibereazã instructiunile de licitatie sunt: dovada achitãrii dosarului de prezentare; buletin/carte de identitate sau pasaport al persoanei care ridicã dosarul de prezentare; copie dupã certificatul de inmatriculare al firmei .
Pentru participarea la licitatie este obligatorie cumpãrarea instructiunilor de licitatie.