SNIM nu poate preda echipamentele miniere cu titlu gratuit

 

Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului nu poate preda echipamentele miniere cu titlu gratuit. Complexul Energetic Hunedoara trebuie sã le achizitioneze la  valoarea stabilitã.  Ambele societãti sunt de stat si au ca unic actionar Ministerul Energiei, însã potrivit legilor în vigoare, un astfel de transfer de echipamente între cele douã entitãti nu este posibil.
“Initiativa de a crea un cadru legislativ care sã permitã preluarea de bunuri prin transfer de la minele aflate în program de închidere la minele active, al cãror actionar este statul român, prin ministerul de resort, a fost analizatã, în varianta predãrii-preluãrii între cele douã societãti, respectiv Complexul Energetic Hunedoara si Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului. Având în vedere  cã cele douã societãti sunt persoane juridice cu capital propriu, chiar dacã actionar este statul român acest lucru nu este posibil decât prin platã. Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului este obligatã sã îsi valorifice activele în conditiile legii, iar Complexul Energetic Hunedoara se poate înscrie în procedura de valorificare, dacã este interesatã”, aratã Ministerul Energiei.
În urmã cu câteva luni, SNIM a scos la vânzare mai multe echipamente miniere recuperate din subteran. Acestea nu au fost valorificate, teoretic CEH fiind singura societate care le-ar putea achizitiona pentru dotarea minelor.
Monika BACIU