Siturile industriale din Valea Jiului, neexploatate turistic

S trategia pentru Valea Jiului arată că siturile industriale din zonă care au aparținut fostelor unități miniere pot deveni atracții turistice. Trebuie doar ca acestea să fie exploatate corect din acest punct de vedere.

”Valea Jiului beneficiază, de asemenea, de numeroase situri industriale, cele mai multe dintre ele aparținând celor 11 exploatări miniere închise. Din păcate, exploatarea turistică a acestora este aproape inexistentă, cu excepția câtorva eforturi
punctuale, făcute de societatea civilă, în cazul fostei exploatări miniere de la Petrila. Reconversia funcțională a unora dintre fostele mine, atât a celor deja închise, cât și a celor ce vor fi închise în următoarea perioadă, realizată ca obiectiv prioritar în timpul tranziției juste de la cărbune, are potențialul de reprezenta o axă majoră de dezvoltare a turismului în zonă. Aceasta
se poate realiza doar după clarificarea aspectelor
juridice privind drepturile de proprietate asupra activelor fostelor exploatări miniere”, arată strategia pentru viitorul Văii Jiului.
Un exemplu de bune practici vine de la Petrila.
”Pentru realizarea
reconversiei funcționale a
fostelor exploatări miniere propriu-zise, se recomandă construirea unui exemplu de bune practici în jurul fostei exploatări de la Petrila. Pornind de la cele două spații expoziționale deschise în prezent, Muzeul Salvatorului Minier și fosta Mină-Școală, și de la eforturile societății civile locale, se vor pune bazele Centrului Multicultural Petrila”, arată documentul.
O încercare similară a avut loc și la Aninoasa, acolo unde în locul fostei unități miniere ar fi trebuit să fie realizat un muzeu. Numai că planurile de pe hârtie nu au corespuns cu realitatea, astfel că proiectul a fost abandonat.
Monika BACIU