Situatia Parcului National Retezat, pasatã în responsabilitatea administratiei PNR

Parcul National Retezat riscã sã fie declasificat din patrimoniul UNESCO. Cei de la UNESCO au atras atentia statului român cã Parcul National Retezat si cel de la Rodna nu mai îndeplinesc anumite conditii. În plus cele douã riscã sã îsi piardã si statutul de rezervatie a biosferei.
Acum, Ministerul Mediului face o analizã si sustine cã administratia Parcului National Retezat este în mãsurã sã completeze si sã transmitã formularul cãtre UNESCO.
“În ceea ce priveste pozitia ministerului Mediului, vã informãm cã institutia noastrã sustine mentinerea celor 2 rezervatii ale biosferei în lista UNESCO a Retelei Mondiale a Rezervatiilor Biosferei. Ministerul Mediului a solicitat Regiei Nationale a Pãdurilor, în calitate de institutie care are în subordine administratiile celor douã arii naturale protejate, completarea Formularului de evaluare periodicã (…). Decizia Ministerului Mediului va fi luatã în functie de conformarea celor douã administratii cu cerintele formulate”, aratã Ministerul Mediului.
Rezervatia naturalã este cea mai importantã din tara noastrã si a fost declaratã  monument al naturii fiind recunoscutã pe plan international ca Rezervatie a Biosferei de cãtre Comitetul MaB UNESCO la cea de a VI-a sesiune a Consiliului International de Coordonare a Programului Om-Biosferã, de la Paris din 1979.
“În anul 2017, Ministerul Mediului, împreunã cu Agentia Nationalã pentru Arii Naturale Protejate a propus un plan de conformare diseminat si la nivelul Comisiei parlamentare. Acest plan de conformare s-a axat cu precãdere pe includerea de raportare si conformare pentru suprafetele/siturile existente. Totodatã,reamintim faptul cã cerinta UNESCO cãtre România este asigurarea conformitãtilor celor douã rezervatii ale biosferei cu prevederile Strategiei de la Sevilla, aspect care se poate realiza prin completarea formularului de evaluare periodicã, fãrã ca forul international sã solicite completarea unei nominalizãei noi, aspect care ar presupune completarea unui formular de nominalizare”, mai aratã ministerul.
Oficialii din minister sustin cã administratiile Parcului National Retezat si a Parcului National Rodna trebuie sã îndeplineascã diligentele necesare.
“Ministerul Mediului, la nivel de experti tehnici, a realizat o analizã a corespondentei între zonarea interioarã a parcurilor nationale si cea a rezervatiilor biosferei, pe baza prevderilor legale si a avut discutii tehnice informale cu reprezentantii celor douã administratii de parcuri, cu privire la  necesitatea completãrii formularului de evaluare perioadã, elemente care sã fie incluse în raport (…), aspecte indicate si în adresa Ministerului Mediului cãtre Regia Nationalã a Pãdurilor – Romsilva. Asa cum s-a mentionat anterior, responsabilitatea completãrii formularului  de evaluare periodicã,pentru fiecare rezervatie a biosferei revine structurii de administrare a acesteia. Astfel, asa cum raportarea pentru Rezervatia biosferei Delta Dunãrii a fost realizatã de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunãrii si raportarea, respectiv completarea formularului de evaluare periodicã, este de competenta celor douã structuri de administrare”, mai aratã Ministerul Mediului.
Forul international a atentionat în numeroase rânduri România cã nu mai îndeplineste, în cele douã cazuri, cerintele care se impun unei rezervatii a biosferei.
”Se reclamã în special prezenta obligatorie pe teritoriul rezervatiilor biosferei a asezãrilor umane, solicitare UNESCO ce putea fi rezolvatã prin extinderea celor douã parcuri nationale. Cert este cã, pânã pe 30 septembrie 2019, România, prin Ministerul Mediului, trebuie sã se pozitioneze clar: ori trimite Comitetului Omul si Biosferã (MAB) UNESCO datele solicitate si promite cã îndeplineste solicitãrile de conformare, ori îsi pierde, din 2020, statutul de rezervatie a biosferei, ceea ce ar reprezenta o serioasã pierdere”, aratã Comisia Parlamentarã Permanentã UNESCO.
Parcul National Retezat a fost creat în 1935, prin Jurnalul Consiliului de Ministri nr. 593, fiind primul parc national din România, destinat conservãrii sãlbãticiei Muntilor Retezat, a florei si faunei de aici. Parcul National Retezat are o suprafatã de 54400 ha si o altitudine cuprinsã între 800 si 2509 m si, totodatã, mai are 40 de vârfuri muntoase ce trec de 2200 m în medie depãsind 2350 m. Este situat în partea de sud-vest a judetului Hunedoara si pãstreazã urmele glaciatiei de odinioarã cu zeci de ghetari, dintre care unii aveau peste 10 km.
Cosmin BACIU