Sistemul de alarmare din Lupeni va fi reparat

Sistemul de alarmare în cazul situatiilor de urgentã din municipiul Lupeni va fi reparat.  Mai multe sirene sunt amplasate pe clãdirile din municipiul Lupeni, iar în caz de situatii de urgentã acestea sunt puse în functiune pentru a înstiinta populatia asupra unor evenimente. Un caz similar a avut loc anul trecut, atunci când municipiul Lupeni s-a confruntat cu cele mai grave inundatii din ultimii ani. Reprezentantii administratiei locale reparã  sistemul de alarmare.

“Reparatie sistem de alarmare în cazul situatiilor de urgentã si protectie civilã ce presupune înlocuire MICUTS, înlocuire izolatie cabluri, manoperã instalare si punere în functie”, aratã anuntul de achizitie.  1540 de lei costã reparatia sistemului de alarmare din municipiul Lupeni. Dupã evenimentele de anul trecut, autoritãtile locale din Valea Jiului au luat mãsuri pentru modernizarea sau repararea  sistemelor de alarmare, astfel încât în cazul unor situatii de urgentã sã poatã alarma populatia.

Monika BACIU