Sindicalistii cer solutii pentru continuarea activitãtii miniere

Cer continuarea activitãtii miniere si stoparea concedierilor colective. Federatia Nationalã Mine Energie solicitã ministrului Energiei sã reanalizeze strategia energeticã a României.

Sindicatul Muntele este afiliat FNME, iar solicitarea face referire la toate societãtile din subordinea Ministerului Energiei. Sindicalistii cer continuarea activitãtii miniere si nu numai, dar si stoparea concedierilor colective.

“Federatia Nationalã Mine Energie, federatie sindicalã reprezentativã la nivelul sectorului de activitate „Energie electricã, petrol si gaze si minerit energetic”, care reuneste sindicate din Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., Societatea Nuclearelectrica S.A., Compania Nationalã a Uraniului S.A., Compania Nationalã a Sãrii S.A., Societatea Cupru Min S.A. Abrud, vã prezintã problemele cu care se confruntã unitãtile miniere si energetice si implicit salariatii acestora si vã solicitã sprijinul privind  reanalizarea proiectului Strategiei Energetice a României pe baze reale, care sã stabileascã obiectivele pe termen mediu si lung si mãsurile necesare asigurãrii securitãtii energetice, prin reconsiderarea rolului producãtorilor de energie pe cãrbune si uraniu, în nouã strategie energeticã nationalã; Stoparea concedierilor salariatilor din societãtile comerciale din sistemul energetic pânã la definitivarea acestei strategii”, aratã solicitarea FNME. Totodatã, sindicalistii cer elaborarea unor initiative legislative care sã asigure functionarea, în conditii normale, a acestor societãti.

“Analiza functionãrii pietei de energie si demararea unor initiative legislative care sã restabileascã functionarea corectã a acesteia; În prezent, aproape jumãtate din energia electricã produsã în România este vânduta pe Piatã pentru Ziua Urmãtoare (PZU), astfel aceastã piatã a devenit din piatã marginalã, o piata principalã de tranzactionare, în detrimentul producãtorilor de stat, care nu reusesc sã vândã energia decât la preturi medii, apropiate de pretul de productie. În acest fel, producãtorii de stat contorizeazã pierderile, mergând spre faliment, în timp ce traderii acumuleazã castiguri uriase.

Nici pe PCCB lucrurile nu stau mai bine. Majoritatea producãtorilor de stat vând în mod inexplicabil energia produsã la preturi foarte mici. Datoritã functionarii incorecte a pietei de energie, care a dus la decapitalizarea companiilor producãtoare de energie clasicã, am asistat în ultimele zile la functionarea cu sincope a Sistemului Energetic National. Ne simtim nevoiti sã vã solicitãm sprijinul, întrucât pânã în prezent nu se întrezãresc solutii viabile care sã garanteze functionarea în sigurantã a Sistemului Energetic National si care sã protejeze producãtorii clasici de energie ai statului român”, mai aratã solicitarea.

Angajatii din societãtile din subordinea Ministerului Energiei se declarã nemultumiti de implicarea guvernului anterior în rezolvarea problemelor.

“Desi am fãcut multe demersuri pânã în prezent, la Ministerul Energiei si am solicitat chiar interventia Primului Ministru al Guvernului României, nu s-a demarat un proces de analizã profundã si de identificare al unor solutii de functionare corectã a pietei de energie din România.

Un sistem energetic, care nu este capabil sã asigure energia necesarã consumatorilor interni nici în conditii de consum moderat, recurgând deseori la importuri, considerãm cã nu poate sã garanteze independenta energeticã si poate afecta chiar si suveranitatea României. Nu putem accepta cã România sã importe energie electricã de la statele vecine atunci când au excedent, situatie în care producãtorii de energie pe cãrbune ai statului sã stea cu grupurile oprite si sã îsi trimitã salariatii în somaj, iar atunci când situatia este criticã statul român sã se bazeze pe acesti producãtori clasici de energie, decapitalizati între timp.

În situatia în care nu se intervine imediat, considerãm cã securitatea energeticã a României este pusã în pericol”, mai spun sindicalistii.

Monika BACIU