Simularea evaluãrii nationale si cea a bacalaureatului vor începe pe 13 martie

Simularea evaluãrii nationale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a vor începe pe 13 martie cu proba scrisã la limba si literatura românã, potrivit unui ordin aprobat de ministrul Educatiei.

Pe 13 martie, sunt programate atât proba scrisã la limba si literatura românã pentru elevii claselor a VIII-a care sustin simularea evaluãrii nationale, cât si pentru cei din clasele a XI-a si a XII-a care sustin simularea examenului de bacalaureat.

Elevii apartinând minoritãtilor nationale vor da pe 14 martie proba la limba si literatura maternã atât pentru simularea evaluãrii nationale, cât si pentru simularea bacalaureatului. Pe 15 martie vor avea loc proba scrisã la matematicã pentru simularea evaluãrii nationale si proba scrisã obligatorie a profilului pentru bacalaureat. Totodatã, pe 17 martie va avea loc proba la alegere a profilului si specializãrii care va fi sustinutã numai de elevii claselor a XII-a. Potrivit calendarului, toate rezultatele se vor afisa pe 31 martie. Ordinul prevede cã elevii claselor a VIII-a vor sustine simularea la limba si literatura românã, matematicã si limba si literatura maternã. Elevii claselor a XI-a vor sustine simularea bacalaureatului la limba si literatura românã, matematicã, istorie si limba maternã.

Elevii din clasele a XII-a vor fi verificati la limba si literatura românã, limba si literatura maternã, pentru elevii apartinând minoritãtilor nationale, si probe la alegere din matematicã, istorie, fizicã, chimie, biologie, informaticã, geografie, logicã, argumentare si comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. Rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecãrei unitãti de învãtãmânt si discutate individual cu acestia. Ordinul mai prevede cã vor avea loc discutii la nivelul clasei, sedinte cu pãrintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptãrii unor mãsuri pentru îmbunãtãtirea performantelor scolare.