Economie

Servicii de mentenantã pentru grupul 3 al termocentralei Mintia

Grupul 3 al termocentralei Mintia va fi supus unor lucrãri de mentenantã. Este vorba de Service – mentenantã si asistentã tehnicã pentru sistemul DCS Metso DNA grupul energetic nr. 3’’.
Potrivit documentatiei este necesarã  mentenanta pentru asigurarea unei functionãri corespunzãtoare a  sistemului automat de protectie si management de ardere al ambelor cazane aferente blocului energetic nr. 3.
“Disfunctionalitãtile în reglajul arderii pot produce pierderi materiale (zgurificare cazan, consum combustibil, spargeri de tevi etc.) si pierderi financiare semnificative (sanctiuni pentru nerespectarea contractelor de furnizare energie în reglaj  secundar respectiv în cogenerare de înaltã  eficientã); -imposibilitatea de a repune în functiune sistemul DCS/HIMA în cazul unor defecte hardware/software majore”, aratã documentatia.  213.247 de lei fãrã TVA este suma alocatã de Complexul Energetic Hunedoara pentru realizarea mentenantei.
Cosmin BACIU