Servicii de asistență juridică achiziționate de Apa Serv pentru procesele de pe rolul instanțelor

A paServ Valea Jiului urmează să achiziționeze servicii de reprezentare juridică pentru procesele care sunt înregistrate pe rolul instanțelor de judecată. În acest sens, CJ Hunedoara a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în justiție. Mai exact, ApaServ are în vedere contractarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică ”în vederea recuperării sumelor plătite și reținute ca urmare a aplicării corecției de 5% la cheltuielile declarate CE în cadrul contractului pentru includerea unor standarde în specificațiile tehnice din cadrul caietelor de sarcini, fără a fi însoțite de mențiunea ”sau echivalent” aferente contractelor de lucrări”, arată documentul. Este vorba de contractele ”Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud” cu o valoare de 15.799.000 lei, ”Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord” – 18.900.735,21 lei și ”Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia” cu o valoare de 17.215.799 lei din cadrul proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”. Pentru aceste contracte, au fost aplicate corecții de 5% din valoarea contractelor. ”Datorită faptului că societatea comercială a optat pentru stingerea creanțelor bugetare în sumă de 1.857.815,55 lei, prin plată voluntară, sumă achitată prin virament în contul AM POIM și de asemenea AM POIM a aplicat corecția de 5% sub formă de reducere procentuală la valoarea cheltuielilor socilitate la rambursare în valoare de 462.474,04 lei, avânv în vedere că pentru a obține anularea unor acte de control cu o valoare de pnă la 3.000.000 și/sau emise de autoritățile cenrtale, se impune formularea unei cereri și sesizarea în fond a instanței de contencios-administrativ a Tribunalului și ținând cont de complexitatea și volumul de muncă al acestei cauze, de dimenisiunea dosarului și complexitatea probatoriului,personalul de specialitate juridică angajat nu poate asigura integral consultanța, asistența și/sau reprezentarea în acest dosar, situație care poate avea un impact negativ asupra societății comerciale de sub autoritatea noastră având capital social al unității administrativ-teritoriale, cu consecințe financiare grave, (..) se impune achiziția de servicii juridice”, aratădocumentul CJ Hunedoara.

Monika BACIU