Senatorul Haralambie Vochitoiu solicitã micsorarea facturilor la apã si canalizare ale locuitorilor din judetul Hunedoara

Una din problemele stringente cu care se confruntã locuitorii din Judetul Hunedoara, si nu numai, este cea a felului în care este calculatã factura la apã si canalizare pentru utilizatorii casnici.
În Judetul Hunedoara sunt doi mari operatori regionali pentru apã si canalizare, respectiv APAPROD DEVA si APASERV PETROSANI. Clientii acestor operatori, care beneficiazã de servicii de apã si canalizare, trebuie sã plãteascã si apa meteoricã. În prezent, taxa este platitã de cãtre consumatorii casnici, acestia fiind taxati cu 1mc/luna/abonat din anul 2000, indiferent dacã plouã, ninge sau este secetã.Analizând toate aceste aspecte, liderul senatorilor UNPR, Haralambie Vochitoiu, a declarat :
„Consider cã este injust acest lucru, având în vedere cã apa meteoricã nu este cuantificatã în niciun fel, deoarece nimeni nu stie cu exactitate, câtã apã de ploaie se scurge de pe un bloc, o casã, etc. Apa de ploaie (meteoricã) ajunge pe stradã, în retelele de scurgere a apelor, care apartin locatarilor. Responsabilitatea ca aceste retele sã nu se intersecteze cu reteaua de canalizare a operatorului regional, apartine autoritãtilor locale. Acest serviciu distinct trebuie plãtit doar de cãtre primãrii, si eventual de persoanele juridice”. Actionând în vederea efectuãrii demersurilor, în sensul rezolvãrii acestor probleme, consilierii judeteni ai UNPR, au initiat un proiect de hotãrâre, prin care sã mandateze reprezentantii Consiliului Judetean Hunedora în Adunãrile Generale a Actionarilor sã solicite modificarea procedurii de tarifare, astfel încât, consumatorii casnici sã nu mai fie taxati cu apa meteoricã pe raza Judetului Hunedoara. În acest context, vineri, 11.03.2016, senatorul UNPR, Haralambie Vochitoiu, a avut o întrevedere cu presedintele A.N.R.S.C., Dr. Ing. Doru Ciocan, în cadrul cãreia a insistat ca, institutia mai sus amintitã, sã se implice în mod activ, în rezolvarea acestei probleme. Un alt aspect discutat, a fost acela al criteriilor de stabilire a tarifelor serviciilor comunitare, în functie de gradul de suportabilitate al populatiei. Tarifele practicate în Valea Jiului, în localitãtile Petrosani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni si Uricani, nu respectã acest criteriu, zona având un nivel de trai foarte scãzut, nivel de somaj ridicat si multi pensionari. La finalul întrevederii, presedintele A.N.R.S.C , Dr. Ing. Doru Ciocan s-a angajat cã în urmãtoarea sãptãmâna a lunii martie, institutia va da un rãspuns interpelarii domnului senator, Haralambie Vochitoiu, astfel încât, proiectului de hotãrâre, initiat de consilierii judeteni ai UNPR, privind modificarea procedurii de tarifare, sã producã efecte favorabile.
Biroul de presã