Se stabilesc chiriile pentru locuințele ANL din Lupeni

P rimăria Municipiului Lupeni anunţă elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unităţile locative construite de către Agenţia Naţională pentru locuinţe în municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, bl. 62 și bl. 56. ”Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 17.03.2022, ora 14.00”, arată administrația locală de la Lupeni. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Chiriile sunt cuprinse între 109 și 265 de lei pentru tinerii sub 35 de ani și 113 și 236 de lei pentru persoanele trecute de 35 de ani. ”Din punct de vedere legal, chiria pentru fiecare locuință în parte se calculează avându-se în vedere mai mulți factori: prețul de cost/ m2 al locuinței, indicii de corecție datorați vechimii și rangului localității dar și a vârstei chiriașului, chiria fiind mai mică în cazul celor sub 35 de ani”, mai arată administrația locală de la Lupeni.

Monika BACIU