SCRISOARE DESCHISÃ / Ce facem la iarnã cu încãlzirea în Valea Jiului si municipiul Deva?

 

Adresatã: Domnului Dacian CIOLOS – Prim-ministru al României

Domnului Victor Vlad GRIGORESCU – Ministrul Energiei

Ce facem la iarnã cu încãlzirea
în Valea Jiului si municipiul Deva?

Domnule Prim-ministru,

Domnule Ministru,

În conformitate cu Constitutia României, Legea nr. 90/2001, actualizatã si completatã, privind Organizarea si functionarea Guvernului si Programul de guvernare asumat, pentru:

– Dreptul la informatie al hunedorenilor, care la debutul sezonului rece trãiesc în incertitudine cu privire la siguranta si adecvanta sistemelor centralizate de alimentare cu agent termic necesar pentru prepararea apei calde si cãldurii în Valea Jiului si municipiul Deva, asa cum îl prevede art. 31 din Constitutia României,

– Mineri si Energeticeni, obligati sã facã fatã unei adevãrate drame datoratã incoerentei, lipsei de viziune si decizie în actul de guvernare, în totalã contradictie cu Programul de Guvernare asumat,

– Dreptul la viatã al cetãtenilor, asa cum îl prevede art. 22 din Constitutia României,

– Dreptul la ocrotirea sãnãtãtii, asa cum îl prevede art. 34 din Constitutia României, vã adresez urmãtoarea  Scrisoare Deschisã:

Consiliul Judetean Hunedoara este autoritatea administratiei publice locale, constituitã la nivel judetean pentru coordonarea activitãtii consiliilor comunale, orãsenesti si municipale, în vederea realizãrii serviciilor publice de interes judetean.

În acest sens, Presedintele consiliului judetean reprezintã judetul în relatiile cu celelalte autoritãti publice, inclusiv Guvernul României si ministerele de resort.

Din aceastã calitate, care mã onoreazã si mã obligã fatã de cetãteni, vãzând informatii deloc îmbucurãtoare transmise pe toate canalele de autoritãtile orãsenesti si municipale din Valea Jiului si municipiul Deva, mã adresez dumneavoastrã, cei care decideti de aproape un an de zile destinele românilor, cu solicitarea sã prezentati public în ce mod activitatea termocentralelor de la Paroseni si Mintia va fi una adecvatã trecerii perioadei friguroase din iarna 2016÷2017 sau ce aveti în vedere sã puneti în loc.

Domnule Prim-ministru, în calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Hunedoara am nutrit speranta cã tehnocratii dumneavoastrã ne vor face dovada, într-un târziu, cã sunt mai buni, mai profesionisti si nicidecum mai tehnocrati-politicieni.

Fiind instruiti la Bruxelles, ministrii tehnocrati ar fi trebuit sã fie dintre cei mai buni în domeniile lor de competentã, dar constat cu regret cã existã cel putin un domeniu din structura Guvernului tehnocrat – Energia, în care lucrurile nu stau asa.

Sã vã reamintesc cã nu a existat si nici nu existã din partea ministrului energiei, propus si sustinut în aceastã functie de demnitate publicã de Primul-ministru, o viziune clarã si coerentã, ca un studiu de fezabilitate, de unde sã rezulte fapte si actiuni concrete pentru mentinerea furnizãrii de agent termic în sistem centralizat cãtre populatia Vãii Jiului si municipiul resedintã de judet – Deva?

Vãzând rezultatele, tragem concluzia cã, de aproape un an, ministrul energiei vânturã în spatiul public doar vorbe goale în continut, simple intentii poleite grosolan, politicianisme ieftine si false probleme, prezentate doar pentru acoperirea imaginii personale si nu pentru rezolvarea adevãratelor provocãri din domeniul de activitate.

Domnule Prim-ministru intentiile nu vor tine nici de cald si nici de foame la iarnã!

Programul de restructurare al Complexului Energetic Hunedoara, furnizorul agentului termic în sistem centralizat, este foarte întârziat datoritã lipsei de cunostinte în domeniu si insolventei gestionate incorect de ministrul energiei, fiind practic inaplicabil în perioada scurtã rãmasã pânã la intrarea în iarnã si plecarea actualului Guvern.

Lipsa totalã de comunicare cu partenerii sociali genereazã nemultumiri crescânde în rândul angajatilor, populatiei din Valea Jiului si municipiul Deva, deoarece Programul de restructurare ticluit de Guvernul tehnocrat afecteazã foarte multe familii în cea mai nepotrivitã perioadã a anului, pentru astfel de idei.

Practic, se pare cã CE Hunedoara este împins spre un faliment dureros cu toate consecintele ce vor decurge din aceastã actiune.

Stimati Domni, având în vedere si data târzie la care ati fixat alegerile parlamentare, considerãm cã va fi imposibil pentru orice Guvern ales democratic sã intervinã eficient, în plinã iarnã, fãrã instrumente legale pregãtite din timp. Astfel, statul nu va putea sã intervinã pentru îmbunãtãtirea situatiei în care se vor regãsi o mare parte a familiilor hunedorene.

În aceste conditii, Guvernul tehnocrat, sustinut de PNL, îsi asumã integral previzibilul esec, inclusiv  nefurnizarea la parametrii necesari si în cantitate suficientã a agentului termic în sistem centralizat pentru încãlzirea locuintelor si prepararea apei calde menajerã, destinatã populatiei si institutiilor publice (scoli, grãdinite, cãmine s.a.) încã racordate la retelele din Valea Jiului si municipiul Deva.

Domnule Prim – ministru,

În calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Hunedoara cer public implicarea de urgentã a reprezentantilor Guvernului tehnocrat, sustinut de PNL, pentru: îndreptarea situatiei create, evitarea deteriorãrii ireversibile a calitãtii vietii si pãcii sociale în Valea Jiului si municipiul Deva, informarea corectã si completã a populatiei, identificarea, pregãtirea si aprobarea unui pachet de mãsuri menite sã asigure instrumentele legale necesare interventiei eficiente a statului în iarna 2016÷2017, pentru protejarea persoanelor ce vor fi afectate.

Pachetul de mãsuri trebuie sã rãspundã concret la întrebarea formulatã: Ce facem la iarnã cu încãlzirea în Valea Jiului si municipiul Deva?

PRESEDINTE,

Laurentiu NISTOR

Un comentariu la „SCRISOARE DESCHISÃ / Ce facem la iarnã cu încãlzirea în Valea Jiului si municipiul Deva?

  • 20 septembrie 2016 la 14:38
    Permalink

    Ce faceti?Bateti cu lemnul in teasta voastra goala.Ca hoti sunteti primii.Cand e vorba de altii,zero!

Comentariile sunt închise.