Scolile rãmân fãrã elevi

Depopularea judetului Hunedoara se reflectã si în statisticile Ministerului Educatiei. scolile de închid rând pe rând din cauza numãrului prea mic de elevi. Cea mai recentã statisticã vine de la Ministerul Educatiei.
Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia cererilor de înscriere în învãtãmântul primar pentru anul scolar 2019-2020 depuse în prima etapã prevãzutã în calendarul aprobat (4 – 22 martie). Astfel, potrivit datelor înregistrate în sistem, au fost completate si depuse, la nivel national, 150.084 de cereri. Dintre acestea, 128.703 cereri (85,8%) vizeazã copii care împlinesc vârsta de 6 ani pânã la data de 31 august 2019, inclusiv, iar 21.381 de cereri (14,2%), copii care împlinesc vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv.
La nivelul judetului Hunedoara situatia este îngrijorãtoare. Doar 2.309 de prescolari au fost înscrisi în clasa pregãtitoare.  Lista copiilor înmatriculati, informatii privind numãrul locurilor rãmase libere si situatia copiilor neînscrisi dupã prima etapã vor fi afisate în unitãtile de învãtãmânt si pe site-urile acestora, respectiv ale inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, vineri, 29 martie.