Scade numãrul de elevi, se închid scolile

18 scoli ar urma sã fie închise la nivelul judetului Hunedoara. Am solicitat lãmuriri din partea Inspectoratului Scolar, iar rãspunsul a fost identic cu un comunicat de presã trimis încã de sãptãmâna trecutã.
“La nivelul judetului Hunedoara, au existat propuneri din partea Consiliilor Locale, pentru întreruperea activitãtii didactice pe perioada anului scolar 2018-2019, pentru 5 structuri ale unor unitãti de învãtãmânt din mediul rural, fiind inclusã aici si o structurã de la o unitate scolarã din Valea Jiului, respectiv pentru 13 structuri ale altor unitãti de învãtãmânt, tot din mediul rural, propunerile venind din partea ISJ Hunedoara, cu consultarea conducerilor unitãtilor de învãtãmânt”, aratã rãspunsul ISJ Hunedoara.
Scolile se închid din cauza numãrului prea mic de elevi. Sunt din ce în ce mai putini copii, iar acest lucru se reflectã si în domeniul educational. Numãrul elevilor a scãzut cu peste 8000 în decursul a cinci ani.
“Motivele care au stat la baza acestor propuneri sunt prezentate în principal de scãderea efectivelor de elevi din anumite regiuni ale judetului, iar în scopul eficientizãrii procesului instructiv-educativ, a reducerii numãrului de clase de învãtãmânt simultan, a evitãrii izolãrii geografice si a încurajãrii dezvoltãrii abilitãtilor sociale, s-a luat decizia transportãrii acestor elevi în unitãtile scolare de centru unde pot beneficia de un învãtãmânt de calitate, bazat pe resurse procedurale moderne si mijloace instructiv-educative diverse”, mai aratã acelasi rãspuns.
Mutati la scoli din centru
Elevii care urmau cursurile în unitãtile de învãtãmânt din mediul rural vor fi transferati la scolile din centru. În urma restructurãrilor, nu va scãdea însã numãrul unitãtilor de învãtãmânt cu personalitate juridicã.
“Structurile vizate se aflã la o distantã mai micã de 10 km de scoala de centru, iar efectivele de elevi pentru anul scolar 2018-2019, sunt mult mai mici decât cele prevãzute de Legea Educatiei Nationale. În urma acestei restructurãri, numãrul unitãtilor de învãtãmânt cu personalitate juridicã din judetul nostru rãmâne nemodificat pentru anul scolar urmãtor”, mai aratã ISJ.
Ce se întâmplã cu profesorii?
Existã riscul ca în urma desfiintãrii unor scoli, profesorii dar si cadrele auxiliare sã îsi piardã functiile. Acum se lucreazã la noile planuri de încadrare. Oficialii Inspectoratului Scolar sustin cã se fac eforturi pentru ca angajatii cu contract de muncã pe o perioadã nedeterminatã sã îsi mentinã posturile.
“În acest moment, la nivelul fiecãrei unitãti scolare se întocmesc proiectele privind planul de încadrare pentru anul 2018-2019, urmând sã ne fie comunicate nominal persoanele aflate în restrângere de activitate, dacã vor exista astfel de situatii. Pentru întreg personalul didactic precum si didactic auxiliar care ar putea sã fie afectat de aceste modificãri, consecintã a propunerilor înaintate, se vor identifica solutii astfel încât toti acei angajati cu contract pe perioadã nedeterminatã aflati în situatie, sã aibã în continuare un loc de muncã, la data de 1 septembrie 2018”, mai aratã rãspunsul.
La nivelul întregii tãri, 500 de scoli ar putea fi comasate cu alte unitãti de învãtãmânt din lipsã de elevi, iar sute de oameni vor rãmâne fãrã un loc de muncã. 
Monika BACIU