SC Termoficare numai obligatii – CEH numai drepturi?

Consiliul Local al municipiului Petrosani a aprobat asigurarea continuitãtii serviciului de termoficare pentru încã 12 luni. Ar urma cã zilele viitoare sã fie încheiatã si o conventie între administratia localã/ SC Termoficare SA si Complexul Energetic Hunedoara/SE Paroseni.
Numai cã aceastã conventie stabileste  pentru societatea de termoficare numai obligatii, iar pentru CEH numai drepturi. Complexul Energetic Hunedoara pune conditia ca societatea de termoficare sã achite, în termen de  30 de zile, 77,20% din contravaloarea facturilor, asta în timp ce sezonul trecut a fost stabilit un prag de 65%.  “Prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 260/2016, s-a aprobat asigurarea continuitãtii serviciului public de  alimentare cu energie termicã de cãtre SC Termoficare SA Petrosani, pe o duratã de 12 luni. Întrucât aceastã perioadã a expirat,  se impune aprobarea unei hotãrâri de cãtre Consiliul Local al municipiului Petrosani prin care se asigurã  continuitatea acestui  serviciu”, aratã nota de fundamentare a  proiectului de hotãrâre.  Consiliul Local are atributii privind  gestionarea serviciilor furnizate cãtre cetãteni, asigurând cadrul necesar pentru functionarea  serviciilor publice de interes local privind  serviciile comunitare de utilitate publicã.
Proiect de conventie cu obligatii doar pentru SC Termoficare?
Complexul Energetic Hunedoara – Termocentrala Paroseni urmeazã sã încheie, în acest sens, o conventie cu societatea de termoficare din Petrosani. Aceasta va emite o comandã lunarã cãtre CEH, comandã care va cuprinde cantitatea de energie termicã necesarã consumului, defalcatã  pe trei componente: populatie, institutii publice si agenti economici.
“SC Termoficare SA Petrosani – societate în insolventã – prin administratorul judiciar SC Heral Consult IPURL si Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – SCEH – (…) vor încheia pânã cel târziu în data începerii furnizãrii agentului termic, un nou act aditional la contractul de cont ESCROW (…) prin care se modificã cotele de la procentul actual de 65% la  procentul de 77,20% din sumele încasate în contul ESCROW, în favoarea SCEH – SE Paroseni, respectiv de la procentul actual de 35%, la procentul de 22,80% în favoarea SC Termoficare SA Petrosani. Procentul a fost stabilit în concordantã cu decizia ANRE (…) de 157,00 lei  (fãrã TVA) si tariful de distributie aprobat prin avizul ANRSC (…) de 55,13 lei (cu TVA), urmând a fi corelat în mod corespunzãtor în cazul modificãrii acestora”, aratã conventia ce urmeazã a fi semnatã.  Societatea de termoficare din Petrosani va avea obligatia, conform conventiei, sã vireze în termen de 30 de zile de la data emiterii si comunicarea facturii, cãtre Complexul Energetic Hunedoara un procent de 77,20% din  contravaloarea energiei termice consumate de cãtre populatie si agenti economici si un procent de 77,20% din sumele încasate reprezentând debite restante.
“În cazul în care Primãria municipiului Petrosani si/sau SC Termoficare SA Petrosani nu îsi îndeplinesc obligatiile de platã, agreate în prezenta conventie, SCEH – SE Paroseni are dreptul de a înceta/sista furnizarea agentului termic de îndatã ce constatã neîndeplinirea acestora, fãrã a mai fi nevoie de vreo notificare prealabilã”, mai aratã conventia.  Potrivit reprezentantilor administratiei locale de la Petrosani, conventia de fatã este doar un draft, acesta urmând a fi modificat.  În acest sens si  municipalitatea de la Petrosani va veni cu o serie de obligatii pe care Complexul Energetic Hunedoara, în spetã Termocentrala Paroseni le-ar putea avea fatã  de societatea de  termoficare.
Monika BACIU

4 comentarii la „SC Termoficare numai obligatii – CEH numai drepturi?

 • 22 octombrie 2017 la 19:31
  Permalink

  Singura solutie de rentabilizare a termoficari in valea jiului este schimbarea tevilor de termoficare de la Termocentrala Paroseni pana la usa apartamentelor .

 • 23 octombrie 2017 la 08:19
  Permalink

  schimbati tevile si va deveni rentabila termoficarea in valea jiului

 • 23 octombrie 2017 la 10:37
  Permalink

  V-a fi apa de ploaie !!! si nisip in ochi !!!,atita timp cit termoficarea nu a fost instare sa recupereze datoriile de la cei rau platnici !! Ba incontinuare ,…le da caldura ……

 • 24 octombrie 2017 la 18:27
  Permalink

  Oare cum se poate face un contract pe un an de zile daca furnizarea caldurii este de aprox.5 luni de zile???
  De ce nu sau schimbat pe perioada verii tevile sparte sa avem si noi ca Deva apa calda si caldura???

Comentariile sunt închise.