Șapte școli din județ, selectate pentru pilotare standardizată

Ș apte școli din județ au fost selectate de Ministerul Educației pentru a pilota testarea standardizată până la finalul anului școlar 2021-2022, pentru elevii tuturor claselor, mai puțin cele din anii terminali.

Testele se vor da în perioada 30 mai – 10 iunie
pentru elevi ai claselor I-a – a VII-a și elevi ai claselor a IX-a – a XI-a vor susține testele în perioada 30 mai – 8 iunie. În total au fost alese 329 de școli.
Disciplinele la care se organizează Evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021 – 2022 sunt pentru elevii claselor I-a – a VII-a, limba română și matematică și pentru elevii claselor a IX-a – a XI-a, limba română și, în funcție de filieră, profil și specializare, disciplina care se susține la examenul național de bacalaureat, ca probă obligatorie a profilului, matematică sau istorie.
Monika BACIU