Salarii majorate pentru angajatii Primãriei Lupeni

Diminuarea impozitului pe venit de la 16%, la 10% poate avea efecte negative asupra veniturilor salariatilor în cazul în care venitul brut al acestora nu este majorat.
La Lupeni, în cadrul sedintei de Consiliu Local se va lua în discutie un astfel de proiect de hotãrâre care prevede majorarea salariilor cu peste 28 de procente. Este vorba în acest caz de persoane angajate ale Primãriei municipiului Lupeni care suferã de diferite afectiuni medicale grave.
“În conformitate cu prevederile hotãrârii Consiliului Local al municipiului Lupeni nr. 192/2017 privind stabilirea salariilor de bazã pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Lupeni am refãcut încadrãrile tuturor angajatilor Primãriei municipiului Lupeni. Cu aceastã ocazie am constatat cã în cazul angajatilor care beneficiau de scutire de la plata impozitului pe venit ca urmare a detinerii unui certificat de handicap, cota de majorare a salariului trebuia, potrivit legii, sã fie de 28,5% fatã de nivelul salariului acordat pentru luna decembrie 2017”, aratã expunerea de motive.
Ratiunea acestei prevederi vine ca urmare a diminuãrii impozitului pe venit de la 16% la 10%, dar si a necesitãtii asigurãrii salariului avut în luna decembrie 2017 si începând cu luna ianuarie 2018 pentru aceastã categorie de angajati.
Monika BACIU