Salarii de peste 1500 de dolari pentru hunedoreni

Hunedorenii care sunt calificati în domeniul constructiilor pot câstiga pânã la 1540 de dolari lunar. Conditia principalã este sã se angajeze în Israel.

Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara îi anuntã pe cei aflati în cãutarea unui loc de muncã de faptul cã se pot angaja în Israel. Aici sunt disponibile mai multe posturi pentru muncitorii calificati în constructii.

“Contractele de muncã se încheie pentru o perioadã de un an, cu posibilitatea de prelungire pânã la o duratã maximã de 63 de luni. Salariul lunar minim brut estimat este de 1.540 de dolari americani”, aratã cei de la AJOFM Hunedoara.

Persoanele interesate trebuie sã aibã calificare/experientã în meseriile dulgheri pentru cofraje de constructie industrializatã (cunoasterea citirii planurilor de constructii este obligatorie), fierari-betonisti, îndoirea fierului (cunoasterea citirii planurilor de constructii este obligatorie), zidari – faiantari, acoperirea podelelor si peretilor cu faiantã (cunoasterea citirii planurilor de constructii este obligatorie), zidari – tencuitori, pentru lucrãri de tencuit

Totodatã, persoanele interesate trebuie sã mai îndeplineascã o serie de criterii si anume sã nu aibã cazier judiciar, sã nu fi muncit ilegal pe teritoriul Israelului, sã nu aibã rude de gradul I care lucreazã deja în aceastã tarã, cu exceptia fratilor sau sã nu sufere de boli cronice.

Monika BACIU