Salã de sport modernã la Scoala Gimnazialã IG Duca

O salã de sport modernã va fi realizatã la Scoala Gimnazialã IG Duca din Petrosani. În acest sens, consilierii locali au aprobat predarea amplasamentului cãtre Compania Nationalã de Investitii.
Este vorba despre 855 mp pe care urmeazã sã fie realizat acest obiectiv de investitii. Din bugetul local al municipiului Petrosani se vor asigura cheltuielile generate de racordurile la utilitãti, respectiv enegie electricã, apã, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat.
”În vederea desfãsurãrii în bune conditii a orelor de a disciplina Educate  fizicã, conduerea Scolii Gimnaziale I.G. Duca a  solicitat sprijinul autoritãtilor locale  pentru realizarea unei sãli de educatie fizicã la sediul nou”, aratã Tiberiu Iacob Ridzi,  primarul municipiului Petrosani.
În luna martie a fost trimisã cãtre CNI solicitarea privind includerea în Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, subprogramul ”Sãli de sport” pentru acest obiectiv de investitii, pe amplasamentul vechiului teren de sport. În luna septembrie, CNI a luat în evidentã proiectul, iar pentri promovarea lui a solicitat mai multe documente, printre care si hotãrârea de Consiliu Local privind predarea amplasamentului.
Cosmin BACIU