S-a stabilit. România primește 1,95 miliarde de euro pentru tranziția justă

R omânia va beneficia de suma de 1,95 de miliarde de euro din fondul pentru tranziție justă, au stabilit țările membre ale Uniunii Europene, care au aprobat regulament de instituire a unui fond cu ajutorul căruia tranziţia verde va deveni mai echitabilă şi mai favorabilă incluziunii. Ministrul energiei, Virgil Popescu, a anunțat în luna mai că banii vor fi folosiți pentru a-i ajuta pe oamenii din Valea Jiului, Oltenia și Galați. Vor putea fi finanțate proiectele prin care se vor reduce costurile socio-economice pentru comunităţile din întreaga UE care depind în mare măsură de combustibilii fosili sau de sectoare industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră şi care au nevoie să îşi diversifice economia locală. Cea mai mare alocare financiară îi revine Poloniei. Urmează Germania și România. La nivelul țării noastre, fondurile vor fi împărțitede județele Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galați și Mureș.

Monika BACIU