România Evului Mediu

Retelele de apã din România au o lungime simplã de putin peste 82 de mii de kilometri. Potrivit Insititului National de Statisticã, în anul 2017, lungimea simplã a retelei de distributie a apei potabile a fost de 82090,4 km, cu 3,0% mai mare fatã de anul 2016.
“În anul 2017, lungimea simplã a conductelor de canalizare a fost de 36344,5 km, cu 5,8% mai mare fatã de anul 2016. În anul 2017, lungimea simplã a retelei de distributie a gazelor naturale a fost de 40255,9 km, cu 1,5% mai mare fatã de anul 2016”, aratã INS. La sfârsitul anului trecut, lungimea simplã a retelei de distributie a apei potabile era de 82090,4 km, cu 2412,8 km  mai mare pe total tarã, fatã de situatia existentã la sfârsitul anului 2016.
Situatia în Valea Jiului
ApaServ Valea Jiului are în administrare sute de kilometri de retele de apã potabilã, dar si de canalizare.   „Societatea a avut în administrare în semestrul I al anului 2016 un numãr total de 594,542 km de retele de alimentare cu apã din care 355,410 km retele de distributie a apei, 131,790 km conducte de aductiune si 107,342 km bransamente. Numãrul mediu de utilizatori în perioada ianuarie – iunie 2016 a fost de 40.768 din care 32.899 abonati la încasare directã,  5.220 prin asociatii de proprietari si 2.469 agenti economici si institutii publice”, mai aratã raportul. Astfel, societatea de apã prin serviciile prestate a asigurat apã potabilã unui numãr mediu de 85.720  persoane, înregistrându-se un consum specific de 2,44 mc/pers/lunã. În schimb, la finalul anului 2017, a crescut numãrul de kilometri al retelelor de apã si canal.
“Societatea a avut în administrare în anul 2017 un total de 599,969 km de retele de alimentare cu apã din care 360,403 km retele de distributie a apei, 131,790 km conducte de aductiune si 107,776 km bransamente”, aratã raportul ApaServ de la finalul anului trecut.
Monika BACIU