România are nevoie de peste un milion de tone de carbune

România are nevoie de peste un milion de tone de cãrbune pentru a trece cu bine peste iarnã 2019-2020.  Ministerul Energiei a publicat proiectul de Hotãrâre de Guvern  pentru aprobarea mãsurilor privind nivelul de sigurantã si securitate în functionare a Sistemului Electroenergetic National, precum si mãsurile în legãturã cu realizarea stocurilor de sigurantã ale Sistemului Electroenergetic National în ceea ce priveste combustibilii si volumul de apã din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020. Din document reiese faptul cã pânã la data de  1 noiembrie, pe stocuri ar trebui sã existe 1.198,155 mii de tone de cãrbune, inclusiv din import.
“Data fiind importanta sectorului energetic în economia nationalã si în asigurarea functionãrii sigure si stabile a Sistemului Electroenergetic National (SEN) în mod permanent, în orice conditii si situatii existente, pentru perioada de iarnã, în principal, este necesarã întocmirea unor prognoze, pe diferite  orizonturi de timp, cu privire la evolutia cererii si productiei de energie, a perspectivelor de aprovizionare cu energie pentru toate domeniile de activitate, precum si  corelarea acestora cu posibilitãtile de acoperire a cerintelor, avându-se permanent în vedere  dezvoltarea durabilã a sectorului energetic”, aratã documentul.
Obiectivele principale ale proiectului de act  normativ sunt evaluarea consumului de energie electricã al tãrii, în perioada sezonului friguros, respectiv 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020, pentru satisfacerea  acestuia la parametri de calitate si sigurantã în  alimentare în conditiile functionãrii sigure si  stabile a SEN, stabilirea resurselor energetice necesare, precum si pentru evaluarea resurselor financiare aferente.
“În vederea monitorizãrii functionãrii SEN si a Sistemului National de Transport al Gazelor Naturale (SNTGN) în perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020, prin prezentul proiect de act normativ se propune constituirea Comandamentului  energetic de iarnã, cu rolul de a identifica  situatiile de disfunctionalitate ce pot apãrea în  sectorul de energie si de gaze naturale si de a lua mãsurile operative  necesare, altele decât cele administrative, privind nivelul de sigurantã si securitate în functionare a SEN si a SNTGN.
Ori de câte ori situatia o va impune, Comandamentul energetic de iarnã va informa Guvernul asupra mãsurilor  operative, precum si a problemelor ce nu pot fi solutionate în cadrul Comandamentului. Componenta nominalã a Comandamentului energetic de iarnã se va stabili prin ordin al ministrului energiei si va fi compus din reprezentanti ai  institutiilor si autoritãtilor statului competente în domeniul energiei, precum si ai operatorilor economici din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale”, mai aratã documentul.
Potrivit Ministerului Energiei, în ultimii ani, a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcinã, fapt ce determinã o crestere a necesarului de putere de echilibrare a Sistemului Electroenergetic National. Toti producãtorii de energie electricã dispecerizabili, împreunã cu transportatorul si distribuitorii de energie electricã, au obligatia de a contribui la mentinerea sigurantei în exploatare a Sistemului Electroenergetic National.
Cosmin BACIU

Un comentariu la „România are nevoie de peste un milion de tone de carbune

  • 3 iulie 2019 la 22:09
    Permalink

    Vrem investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan !

Comentariile sunt închise.