România are nevoie de 22 de miliarde de euro pentru investitiile în energie

 

România are nevoie de 22 de miliarde de euro pentru a realiza investitiile în domeniul energetic pentru combaterea schimbãrii climei.
Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publicã documentul, iar forma finalã a acestuia urmând a fi definitivatã în urma discutiilor cu Comisia Europeanã si transmisã pânã la 31 decembrie 2019. Ponderea globalã a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie ar urma sã atingã în România 27,9% în 2030, de la 26,2 în 2021.
De asemenea, România îsi propune sã înlocuiascã, la nivelul anului 2030, capacitãtile de  productie de energie electricã care vor iesi din exploatare cu  capacitãti noi, eficiente si cu emisii reduse. În acelasi timp, cresterea eficientei energetice în sectoarele economice (cu precãdere în  sectorul industrial) va contribui si la îmbunãtãtirea securitãtii energetice a României prin impactul asupra cererii, respectiv al diminuãrii importului de energie care sã  satisfacã cererea.
“România are un mix energetic echilibrat si diversificat. Tara  noastrã beneficiazã de importante resurse energetice interne, cum  ar fi petrolul, gazele naturale si cãrbunele. România are un potential hidroenergetic semnificativ si rezerve suficiente de uraniu pentru aprovizionarea CNE Cernavodã. România a investit si a sustinut dezvoltarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi energia eolianã, energia solarã, biomasa si energia produsã în cadrul microhidrocentralelor. Actualul mix energetic este  echilibrat, care poate sã asigure în situatii critice, cauzate fie de fenomene meteo extreme, fie  din cauze operationale, un grad rezonabil de securitate energeticã, atât la nivel national, cât si regional”, aratã Ministerul Energiei.
Monika BACIU

2 comentarii la „România are nevoie de 22 de miliarde de euro pentru investitiile în energie

Comentariile sunt închise.