Rezultate finale la Evaluarea Nationalã. Sute de contestatii!

Rezultatele finale ale examenului de Evaluare Nationalã au fost afisate. La nivelul judetului au fost depuse sute de contestatii. Unii dintre candidati au reusit sã obtinã note mai mari în urma reexaminãrii lucrãrilor, altii, însã, au obtinut note mai mici.
Au fost cazuri în care notele au crescut si cu un punct în urma recorectãrii lucrãrilor. La nivelul judetului, în urma recorectãrii lucrãrilor, nu au mai fost înregistrate ale medii de 10. Conform Ministerului Educatiei, rata de participare a fost de 94,8 la sutã: 142.847 de candidati au fost prezenti dintr-un total de 150.603 elevi înscrisi. Evaluarea Nationalã se desfãsoarã, anual, într-o singurã sesiune. Media generalã obtinutã la Evaluarea Nationalã are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza cãreia se realizeazã admiterea în clasa a IX-a de liceu.
Înscrierile la liceu încep în 29 iunie si se încheie în 3 iulie, iar în 9 iulie are loc repartizarea computerizatã. Repartizarea computerizatã la licee se va face în 9 iulie, în functie de media de admitere obtinutã si de optiunile din fisa de înscriere la admiterea la liceu. În perioada 10-13 iulie va avea loc depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care au fost repartizati candidatii, iar în 13 iulie unitãtile de învãtãmânt liceal de stat vor transmite situatia locurilor rãmase libere în urma neînscrierii candidatilor admisi în aceastã etapã. În perioada 16-18 iulie, Comisia judeteanã de admitere va rezolva situatiile speciale apãrute dupã etapa de repartizare computerizatã, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati în aceastã etapã.
Monika BACIU