Reteta succesului la ApaServ Valea Jiului

ApaServ Valea Jiului este una din putinele societãti cu capital de stat care înregistreazã profit. Rezultatele financiare ale societãtii confirmã acest lucru.  Care este reteta  succesului? Buna colaborare de la primul pânã la ultimul angajat. Costel Avram, directorul general al SC ApaServ Valea Jiului, ne explicã prin ce metode a reusit sã aducã societatea pe acest trend crescãtor.
“Printr-o muncã asiduã a tuturor angajatilor pe care îi avem la aceastã firmã. În momentul în care am venit la firmã erau 540 de angajati, iar dacã unii cred cã numãrul a crescut se însealã amarnic. La ora aceasta avem 504 angajati. Discutam cu colegii mei ce solutii sã gãsim pentru eficientizare. Nu ne complãcem si vrem cât mai mult. Avem doi indicatori care nu ne plac, numãrul mare de salariati si salariul mic per salariat, în conditiile în care scade numãrul de salariati sigur ne vom duce la cresterea salariului per angajat. Rezultatele vin printr-o muncã continuã, prin oamenii deosebiti pe care îi am alãturi la nivelul conducerii si pânã la ultimul muncitor. Cred cã trendul este unul crescãtor în sensul cã firmã va face progrese”, a declarat Costel Avram, directorul SC ApaServ Valea Jiului.
Bilantul contabil al ApaServ Valea Jiului, pe primele sase luni ale acestui an, aratã cã balanta este înclinatã pe partea pozitivã.
“În primul semestru al anului 2017, SC ApaServ Valea Jiului SA Petrosani a realizat din activitatea de bazã si auxiliarã urmãtoarele rezultate: venituri totale: 11.741.525 lei, cheltuieli totale: 10.631.551 lei, profit net: 1.109.974 lei. Cifra de afaceri realizatã de SC ApaServ Valea Jiului SA la 30 iunie 2017 este în valoare de 10.765.065 lei, cu 990.007 lei mai micã fatã de cea realizatã în aceeasi perioadã a anului 2016. Diminuarea cifrei de afaceri se datoreazã si modificãrilor intervenite în tratamentul contabil al certificatelor verzi. Astfel, pânã la data de 31.03.2017, dreptul de a primi certificate verzi era evidentiat în contul 7411 (…) si era componentã la calculul cifrei de afaceri, iar începând cu 01.04.2017, certificatele verzi se recunosc la venituri doar în momentul tranzactionãrii acestora (…)”, aratã bilantul ApaServ Valea Jiului.
Si pentru exercitiul financiar 2014-2020, societatea de apã are în agendã investitii majore pentru Valea Jiului. Implementarea proiectului de 90 de milioane de euro va începe imediat ce toate licitatiile vor fi încheiate. Odatã cu finalizarea acestuia va creste gradul de acces al locuitorilor Vãii Jiului la retelele de alimentare cu apã potabilã si canalizare.
„Suntem prima firmã din România care accesãm fondurile POIM 2014-2020, anul acesta vom scoate toate lucrãrile la licitatie, iar de anul viitor Valea Jiului va fi, din nou, un santier. Le multumesc tuturor colegilor pentru cã eu singur, fãrã ei, nu as fi fãcut ce am fãcut împreunã la ApaServ”, a mai spus sursa citatã.
Apa Serv este singurul operator din tarã care se aflã în perioada de publicare a anunturilor de atribuire a contractelor de lucrãri pe infrastructura de apã si canalizare pentru aceastã etapã de implementare.
Monika BACIU