Reteaua scolarã a unitãtilor de învãtãmânt de pe raza municipiului Lupeni nu se va modifica în anul scolar 2019-2020

Autoritãtile locale din municipiul Lupeni au stabilit cã nu se impun modificãri în ce priveste reteaua scolarã de pe raza localitãtii pentru anul scolar 2019-2020.
Decizia a fost luatã în cadrul sedintei consiliului local din lunã martie, în urma unei adrese primite de la  Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara prin care, autoritãtilor locale li se se aduce la cunostinta necesitatea unui aviz conform pentru reteaua scolarã,. Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeritã sustine cã actualmente, reteaua scolarã a Municipiului Lupeni este reglementatã potrivit prevederilor Hotãrârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 17/ 2018 fãrã a exista propuneri de modificare primite din partea unitãtilor scolare sau a altor persoane interesate. “Întrucât reteaua scolarã existentã este pe deplin functionalã nu doresc sã-i aduc modificãri motiv pentru care vã propun sã o pãstrãm ca atare tinând cont de forma ei actualã”, a spus Lucian Resmeritã. Pe raza municipiului Lupeni functioneazã douã licee, Liceul Tehnologic si Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, unitãti scolare cu personalitate juridicã, Scoala Gimnazialã numãrul 3 si Grãdinita “Lumea Copiilor”, la fel cu personalitate juridicã. În ce priveste Scoala Gimnazialã numãrul 1 cu grãdinita proprie si Scoala Gimnazialã numãrul 2, acestea sunt unitãti de învãtãmânt structurã ce apartin de Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, iar Grãdinita cu program numãrul 1 si Grãdinita cu program normal numãrul 2 sunt unitãti de învãtãmânt structurã ce apartin de Grãdinita “Lumea Copiilor”.
Marius Mitrache