Rețeaua de gaz metan va fi extinsă în Lupeni

R ețeaua de gaz metan va fi extinsă în Lupeni. Consiliul local al municipiului Lupeni a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în Municipiul Lupeni”.

”Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 47.940.838,32 lei (TVA inclus), din care 45.114.698,18 lei (TVA inclus) de la bugetul de stat, 533.574,20 lei (TVA inclus) de la bugetul local și 2.292.565,94 lei (TVA inclus) cota concesionarului sistemului de distribuție”, arată municipalitatea de la Lupeni.
Prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, Guvernul asigură o finanțare în valoare de 7,5 miliarde de lei pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de gaze naturale.
Programul permite finanțarea înființării de noi sisteme de distribuție de gaze naturale, extinderea acestora, precum și modernizarea, prin transformarea celor existente în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale.
Monika BACIU