Restructurãri în companiile de stat / Concedieri si la Societatea Nationalã a Huilei

Încep restructurãrile în companiile de stat. Guvernul a inclus trei societãti din judetul Hunedoara pe lista celor 16 companii din sectorul energetic care vor fi restructurate începând cu acest an si pânã în 2018. În spetã este vorba de Complexul Energetic Hunedoara si Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului. De aici, vor pleca în cursul acestui an 501 angajati.

Doar anul trecut ar fi trebuit ca 200 de mineri sã pãrãseascã sistemul, însã din cauza întârzierilor legate de restructurarea Companiei Nationale a Huilei acest lucru a fost amânat pentru acest an. Cei 501 mineri care vor fi disponibilizati anul acesta sunt de la exploatãrile miniere Petrila, Paroseni si Uricani.

4_1site“Tinând seama de necesitatea continuãrii procesului de restructurare si reorganizare, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectãrii reglementãrilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizãrii obiectivelor de restructurare si reorganizare a unor societãti nationale, companii nationale sau societãti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societãtilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritãtilor administratiei publice locale, care impun luarea unor mãsuri imediate de redresare economico-financiarã care sã conducã la eliminarea pierderilor si la eficientizarea pe termen lung a activitãtii acestora, se impune luarea unor mãsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare si reorganizare, pentru protectia socialã a persoanelor concediate”, se aratã în documentele Ministerului Economiei.

Compania Nationalã a Huilei, în memorandumul cu FMI

Compania Nationalã a Huilei a fost divizatã în cursul anului trecut în douã societãti, respctiv una care a cuprins unitãtile miniere viabile si una cu cele neviabile. Astfel, Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului a preluat activele neviabile ale CNH, iar Societatea Nationalã a Huilei a rãmas cu minele viabile.

Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de întelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeanã din anul 2011-2012, acte prin care Guvernul României s-a obligat sã rezolve deficientele constatate la unele întreprinderi de stat prin mãsuri care sã conducã la restructurarea economico-financiarã a acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitãtii, întrucât reducerea arieratelor cãtre bugetul general consolidat este unul din obiectivele convenite prin Scrisoarea de intentie si Memorandumul tehnic de întelegere din Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, deoarece, prin acest acord, s-au prevãzut mãsuri concrete pentru Compania Nationalã a Huilei – S.A., printre care si predarea activelor neviabile în schimbul stingerii obligatiilor fiscale, în vederea asigurãrii conditiilor de accesare a ajutorului de stat pentru închiderea de mine, conform legislatiei de concurentã, precum si înfiintarea unor noi societãti comerciale cu capital majoritar de stat, urmare a fuziunii sau divizãrii societãtilor existente la data initierii mãsurilor de protectie socialã, mãsuri ce trebuie adoptate fãrã punerea în pericol a functionãrii Sistemului energetic national – obiectiv national de interes strategic, pentru sustinerea cãruia este necesarã asigurarea producerii energiei electrice în termocentrale numai în conditii de rentabilitate, în considerarea faptului cã aceste elemente vizeazã interesul general public si constituie situatii extraordinare, a cãror reglementare nu poate fi amânatã”, se mai aratã în document.

Pe lista publicatã de Ministerul Economiei, la capitolul de reduceri de personal figureazã si Societatea Nationalã a Huilei Petrosani.

Textul documentului prevede si o listã a companiilor care pot angaja persoanele concediate colectiv însã numai în activitãti de conservare, închidere si ecologizare a minelor.

De plãti compensatorii vor beneficia doar angajatii cu o vechime contractualã mai mare de 36 de luni înainte de data concedierii. De asemenea, plata venitului lunar de completare va fi sistatã dacã persoana disponibilizatã refuzã încadrarea într-un loc de muncã, a refuzului nejustificcat de a participa la serviciile de stimulare a fortei de muncã si formare profesionalã sau serviciile de mediere si consiliere, precum si în cazul în care persoana este prinsã muncind „la negru”.

Monika BACIU

2 comentarii la „Restructurãri în companiile de stat / Concedieri si la Societatea Nationalã a Huilei

 • 28 februarie 2013 la 08:01
  Permalink

  IN ATENTIA MINERILOR DE LA PETRILA, PAROSENI SI URICANI

  La incrierea pe listele de disponibilizati aveti intaietate inaintea celor care vor veni transferati de la minele viabile pentru a fi disponibilizati deoarece sunteti angajatii minelor aflate in programul de inchidere.
  Deci, daca vreti sa va disponibilizati si vi se spune ca nu mai sunt locuri, cereti sa vi se permita sa verificati listele si daca vedeti trecuti angajati veniti de la minele viabile aveti dreptul sa cereti scoaterea lor de pe liste si introducerea voastra.

  „Cel care nu are curajul sa vorbeasca pentru drepturile sale nu poate castiga respectul celorlalti.” (Rene Torres)

 • 28 februarie 2013 la 19:52
  Permalink

  “Daca taci atunci cand ar trebui sa vorbesti, sa stii ca esti fricos.” (Abraham Lincoln)
  “Cel care nu are curajul sa vorbeasca pentru drepturile sale nu poate castiga respectul celorlalti.” (Rene Torres)

Comentariile sunt închise.