Regulament pentru cabanierii, schiorii și snowboarderii din stațiunea Parâng

Schiorii sau turiștii care vin în stațiunea montană Parâng vor avea de respectat un regulament. Prevederile documentului se aplică și in cazul cabanierilor.

Astfel, pentru a nu pune în pericol siguranța și viața celor care se află în munte, schiorii/snowboarderii amatori și de performanță sunt obligați să respecte o serie de reguli.
”Să schieze în așa fel încât să nu pună în pericol viața altui schior sau să îi cauzeze acestuia un prejudiciu; să își adapteze viteza și maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiției fizice, stării de zăpezii, gradului de dificultate al pârtiei, condițiilor atmosferice și densității traficului de pe pârtie; (…); să evite staționarea pe pârtie, mai ales în zonele înguste ale acesteia, ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii să elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil”, sunt doar câteva din regulile care trebuie respectate de schiori și de utilizatorii plăcilor de snowboard. Mai mult, potrivit noului regulament ”circulația persoanelor fără echipament de schi se va face doar pe potecile turistice marcate, deschise în masivul Parâng, sau pe marginea pârtiilor, unul în spatele celuilalt, cu atenție sporită, acolo unde nu există potecă sau poteca întâlnește pârtia de schi, astfel încât să nu se pericliteze activitatea de schi și/sau snowboard și pentru evitarea accidentelor”.
Regulamentul prevede că accesul pe pârtie al animalelor de companie sau al autoturismelor este strict interzis pe pârtiile de schi. În document sunt prevăzute și sancțiuni. Încă din 2009, prin Hotărâre de Guvern, zona Parâng – Petroșani a fost atestată ca stațiune turistică de interes național, astfel că, pe lângă reglementările deja adoptate, era nevoie și de un astfel de regulament. Activitatea pe domeniul schiabil din Parâng mai este reglementată și de HCL 61/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de
turism în zona de agrement, precum și HCL nr. 2/ 2011 privind adoptarea unor măsuri în ceea ce privește accesul spre zona de agrement Parâng, cu completările ulterioare. Regulamentul privind conduita cabanierilor, schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil Parâng din municipiul Petroșani este în concordanță cu reglementările legale din domeniu.
Monika Baciu