Regulament nou pentru functionarea teraselor sezoniere

Agentii economici care n-au autorizatie de functionare nu primesc avizul pentru amplasarea teraselor pe domeniul public. Municipalitatea de la Petrosani vine cu un nou regulament privind conditiile de amplasare a teraselor sezoniere.

“Având în vedere art. 11 din Regulamentul privind conditiile de amplasare si functionare a teraselor sezoniere în piata pietonalã a municipiului Petrosani nr. 89/2013, nu se vor încheia contracte de închiriere cu agentii economici care au debite sau amenzi  contraventionale si/sau care nu au avizatã autorizatia de functionare. Întrucât multi agenti economici figureazã cu debite în evidentele Primãriei municipiului Petrosani se impune modificarea art 11 din anexã la HCL 89/2013, respectiv aceasta va avea urmãtorul continut: nu se vor încheia contracte de închiriere cu agentii economici care nu au avizatã autorizatia de functionare”, aratã reprezentantii Primãriei Petrosani.

În regulamentul de functionare si amplasare a teraselor au fost stipulate mai multe conditii. Una dintre acestea prevede ca aceste terase pot functiona doar pânã la ora 23. Cei care vor fi identificati cã nu respectã aceastã prevedere vor fi sanctionati. Durata închirierii este de maxim sapte luni, respectiv între lunile aprilie-octombrie ale anului în curs. Chiria pentru terenurile închiriate va fi stabilitã anual prin Hotãrâre a Consiliului local. În regulamentul de amplasare si functionare a teraselor din municipiul Petrosani sunt stipulate mai multe interdictii. Astfel, se interzice ancorarea meselor, scaunelor, bãncilor si umbrelelor în pavaj. Acestea vor avea amprentã cauciucatã pentru a nu afecta suprafata pavatã. Este interzisã amplasarea în spatiul public a mobilierului pentru servire, inclusiv a automatelor de vânzare, a instalatiilor frigorifice sau de spãlare. Este interzisã asezarea covoarelor, a altor asemenea elemente suport din materiale plastice si a podestelor pentru asezarea mobilierului. Este interzisã amplasarea de folii si paravane. Împrejmuirea teraselor sezoniere este interzisã. Alimentarea cu energie electricã a teraselor se va face aerian, din spatiul propriu, la o înãltime de minim 2,5 metri. Este interzisã folosirea mobilierului din material plastic. Elementele din material plastic sunt acceptate doar în combinatii cu lemn, împletituri naturale, aluminiu, fier forjat sau inox. Nu se permite depozitarea ambalajelor si a deseurilor rezultate în perimetrul teraselor, ci doar în spatiile special amenajate ale unitãtii de alimentatie publicã. Proprietarii care detin terase sezoniere sunt obligati sã asigure curãtenia si igiena pe toatã suprafata terasei si spatiul folosit pentru deservire. Nivelul sunetului la aparaturã muzicalã, televizoare, videoproiectoare trebuie sã se încadreze în limitele legale.

Monika BACIU