Reactualizarea valorilor pentru drumul spre Dâlja

Consiliul Local al municipiului Petrosani a reactualizat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul care prevede modernizarea drumului spre Dâlja.  Valoarea lucrãrilor a scãzut, dupã atribuirea licitatiei, astfel cã modificãrile trebuie transmise Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice.

“Prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 245/19.10.2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii “Modernizare drum communal DN 66A: Petrosani – Dâlja Micã – Dâlja Mare, L=5245 m, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara”. Valoarea totalã a lucrãrilor aprobate la faza DALI conform deviziului general al fost de 6.697.709,33 lei cu TVA, din care C+M 5.871.043,60 lei cu TVA. Pentru obiectivele de investitii pentru care au fost încheiate contracte de finantare se va actualize devizul general, dupã încheierea contractelor de achizitie, rezultând valoarea de finantare a obiectivului de investitie, valoare care se aprobã prin hotãrâre a Consiliului Local si se va retransmite Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice”, aratã Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani.
Cu circa 300 de mii de lei s-au redus indicatorii tehnico-economici pentru proiectul care vizeazã modernizarea a peste 5 kilometri de drum.
“Încheierea contractelor de achizitie a serviciilor de proiectare faza PTh si DTAC, executia lcurãrilor si dirigentie de santier s-au finalizat. Ca urmare, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru acest obiectiv de investitii. Valoarea totalã actualizatã este de 6.374.306,83 lei din care C+M, 5.578.385,61, inclusiv TVA”, mai aratã edilul. Zona D este firma care va reabilita drumul spre Dâlja. Autoritãtile locale au scos la licitatie, la începutul acestui an, contractul pentru modernizarea drumului, încadrat în categoria celor comunale. Licitatia a fost atribuitã firmei Zona D, de altfel singura care a participat la licitatie. Lucrãrile aferente acestui obiectiv vizeazã un tronson în lungime de 5.245 m si constau în amenajarea structurii rutiere cu strat de balast, strat de piatrã spartã si strat de uzurã. Totodatã, proiectul prevede si amenajarea si repararea unor podete, dar si realizarea altora noi.
Monika BACIU

One Comment

  1. asa domnilor actualizati si reactualizati toata vara si apucativa de lucru in noiembrie ca atunci e cel mai fain de lucrat la drumuri si poduri

Comments are closed.