Raport Apa Serv Valea Jiului: Peste 13.000 de mc de apă s-a consumat în 2020

Nici anul trecut, atunci când a fost declarată pandemia de coronavirus, iar autoritățile sanitare ne îndemnau să ne spălăm pe mâini, în Valea Jiului nu s-a consumat prea multă apă. Spre exemplu, față de anul 2018, în anul 2020, an de pandemie, în Valea Jiului s-a consumat mai puțină apă. În perioada ianuarie – decembrie 2018 a fost supusã tratãrii, în statiile de tratare apã apartinând SC ApaServ Valea Jiului SA Petrosani, o cantitate de apã brutã de 15.249 mii m3. Tinând cont de consumul tehnologic din statiile de tratare a apei rezultã cã s-a introdus în sistem o cantitate de apã potabilã de 14.332 mii metri cubi, apã folositã pentru asigurarea alimentãrii tuturor utilizatorilor din orasele Vãii Jiului precum si pentru întretinerea sistemelor de alimentare cu apã si de canalizare. Astfel, la finele anului 2018 s-a înregistrat un grad de folosintã al apei de 57%. În anul 2020, an de pandemie, în Valea Jiului s-au consumat mai undeva la 13.000 mii de metri cubi de apă.
”În perioada ianuarie – decembrie 2020 a fost supusă tratării, în stațiile de tratare apă aparținând SC ApaServ Valea Jiului SA Petroșani, o cantitate de apă brută de 14.170 mii m3.Pe teritoriul fiecărei localități a Văii Jiului sunt amplasate rezervoare de înmagazinare a apei. Capacitatea totală a rezervoarelor de înmagazinare din cele 6 localități este de 35.800 m3, din care rezervă intangibilă de incendiu 7.160 m3 incendiu. Volumul de inmagazinare disponbiil este 28.640 m3. Din stațiile de tratare s-a introdus în sistemul de alimentare cu apă al localităților Văii Jiului o cantitate de apă potabilă de 13.320 mii m3. În 2020 media gradului de folosință al apei a fost de 59%, aceasta însemnând un nivel al pierderilor de apă de 41%”, arată un raport al ApaServ Valea Jiului. Anul trecut, reprezentanții ApaServ menționau faptul că în consum se reflectă și fatpul că restaurantele au avut activitatea suspendată. Astfel, și de aici rezultă faptul că s-a consumat mai puțină apă potabilă.

Monika BACIU