Putin peste 34% din candidati au promovat examenul de bacalaureat

Rezultatele finale ale celei de-a douã sesiuni a examenului de bacalaureat au fost afisate.  În perioada 21 august – 26 august 2019, în trei centre de examen din judetul nostru, s-au desfãsurat  probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2019. Pentru aceastã sesiune s-au înscris  927  candidati, din care 586  au fost absolventi ai  promotiei curente, iar 341 – absolventi ai  promotiilor anterioare.
La aceastã sesiune, un candidat a fost  eliminat pentru fraudã sau tentativã de fraudã, fãrã a mai beneficia de posibilitatea recunoasterii în sesiunile urmãtoare a notelor/calificativelor obtinute la probele sustinute anterior eliminãrii. Înainte de  solutionarea  contestatiilor, procentul de promovabilitate a fost de 28.81%. Dupã afisarea rezultatelor initiale, au fost depuse 258 contestatii. În urma analizei rezultatelor finale, s-a constatat cã 28 de candidati din cei initial respinsi, au fost promovati în urma solutionãrii contestatiilor, procentul de  promovabilitate devenind 32,43%.  La sesiunea din  toamnã s-au înscris 927 de candidati. 774 au fost prezenti, 251 au promovat examenul maturitãtii, iar 522 au fost respinsi.
Cosmin BACIU