Protectia Mediului Hunedoara, neinformatã de constructia deponeului ecologic

Proiectantul deponeului ecologic, responsabil pentru calitate. În urma mai multe negocieri, constructia  deponeului ecologic din judetul Hunedoara va fi realizatã pe raza comunei Bârcea Mare. Dupã ce acest lucru a fost stabilit, în campania electoralã pentru alegerile parlamentare, locuitorii comunei s-au arãtat nemultumiti de amplasamentul viitorului deponeu ecologic.

Mai mult decât atât, ei au si protestat în fata Consiliului Judetean Hunedoara. Referitor la aceastã problemã, un fost deputat hunedorean a ridicat o problemã ministrului Mediului, Rovana Plumb. Aceasta a rãspuns solicitãrii lui Blaga Iosif Veniamin.

”Cetãtenii si-au arãtat temerile cu privire la pericolul de poluare a mediului, la mirosul generat de gunoiul menajer ce va fi depozitat în zonã, la posibila poluare a apei din pânza freaticã, îngrijorarea privind împrãstierea pe suprafetele terenurilor agricole din vecinãtate a deseurilor usoare ce ar putea duce la alunecarea deponeului ecologic (…) Celelalte probleme, semnalate în memoriu de cãtre cetãteni, sunt de comperenta proiectantului, acesta asumându-si rãspunderea cã deponeul ce se va construi sã nu prezinte riscuri pentru mediu si populatie”, se aratã în informarea emisã de ministrul Mediului din cabinetul Ponta 1, Rovana Plumb.

Plimbãri pentru informãri

În cursul acestui an primarii si consilierii locali din douã localitãti ale judetului Hunedoara, respectiv Petrila si Simeria s-au plimbat la Vâlcea împreunã cu reprezentantii Consiliului Judetean Hunedoara pentru a vizita deponeul ecologic de acolo. Plimbarea nu i-a convins pe consilierii locali de la Petrila, însã cei de la Simeria si din împrejurimi au fost de acord în cele din urmã cu constructia unui deponeu ecologic asemãnãtor în zonã.

”Primarul comunei Bãcia, împreunã cu primarul orasului Simeria,

s-au deplasat la deponeul ecologic din orasul Râmnicu Vâlcea si la statia de sortare aferentã a orasului, unde au constatat cã sunt îndeplinite conditiile de mediu în ceea ce priveste siguranta populatiei. Primarii celor douã comunitãti au concluzionat, cã în ceea ce priveste legislatia europeanã, acest deponeu îndeplineste conditiile de protectie a mediului conform legislatiei în vigoare privind amplasamentul, respectiv distanta de cea mai apropiatã locatie este de aproximativ 2 km”, mai precizeazã Rovana Plumb.

Construirea deponeului ecologic, necunoscutã

Ministrul mediului spune cã deocamdatã nu se cunosc informatii legate de construirea unui deponeu ecologic pe raza judetului Hunedoara. Niciun astfel de proiect nu a fost depus la Agentia pentru Protectia Mediului.

”Mentionãm cã la Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara nu s-a primit pânã în prezent nicio solicitare pentru construirea unui deponeu în aceastã zonã. În cazul în care se va depune o solicitare la Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, publicul interesat va fi consultat în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului”, concluzioneazã Rovana Plumb.

Mai mult decât atât, reprezentantii Ministerului Mediului se aratã interesati de constructia unui deponeu ecologic pe raza judetului Hunedoara.

”Gestionarea deseurilor menajere este o problemã deosebit de importantã pentru administratia publicã localã din judetul Hunedoara, în conditiile în care au fost închise/sistate majoritatea depozitelor de deseuri neconforme din mediul urban, precum si toate depozitele din mediul rural. Au rãmas în functiune 3 depozite de deseuri menajere neconforme care au termen de închidere conform Hotãrârii Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor: depozitul Deva în anul 2015, depozitul Orãstie în anul 2015 si depozitul Vulcan în anul 2016”, se mai aratã în informarea emisã de ministrul Mediului.

În urma solicitãrii Consiliului Judetean Hunedoara cu privire la identificarea amplasamentului de construire a unui deponeu ecologic pe raza primãriei Simeria cu vecinãtãtile Bârcea Mare si Bãcia, prin care le solicita sprijin si punctul de vedere referitor la construirea acestui obiectiv, primarul comunei Bãcia a propus ca un numãr de consilieri locali, împreunã cu cetãteni din comuna Bãcia sã se deplaseze, pentru documentare si informare, la deponeele ecologice din judetul Timis si Arad. În urma vizitei la cele douã locatii, la care au participat majoritatea consilierilor locali ai comunei Bãcia, deplasare efectuatã împreunã cu consilieri si locuitori ai orasului Simeria, s-au organizat douã dezbateri publice, una cu locuitorii satului Bãcia si una cu locuitorii satului Tâmpa. La cele douã dezbateri au participat membrii delegatiei si majoritatea consilierlor locali. Dezbaterile s-au axat pe o informare prezentatã de primarul comunei Bãcia cu privire la cele constatate cu ocazia deplasãrii la cele douã deponee.

Monika BACIU