Proiect de 3,2 milioane euro derulat de INSEMEX Petroşani

INCD INSEMEX a parafat un parteneriat de cooperare şi este parte a unui consorţiu internaţional împreună cu alte 4 entităţi de consultanţă şi  cercetare din Grecia, Austria, Spania şi Turcia.
Proiectul vizat este “Asistenţă tehnică pentru consolidarea formării şi capacităţii de cercetare a Centrului de instruire şi cercetare în domeniul social şi de munca din Ankara, Turcia” Durata proiectului este de 3 ani, din data de 3 martie 2020, până în data de 2 martie 2023.
Scopul proiectului este acela de a consolida capacitatea primului Institut de Munca din Turcia, datând din 1955. Obiectivul general al proiectului este de a sprijini procesul de elaborare şi implementare a  politicilor de angajare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Mai precis, va creşte capacitatea instituţională a beneficiarului operaţiunii şi va îmbunătăţi capacitatea serviciilor publice de angajare.
Scopul contractului este de a consolida capacităţile instituţionale ale Centrului de instruire şi cercetare în domeniul social şi de muncă (ÇASGEM), ale partenerilor sociali şi ale ONG-urilor prin adaptarea modulelor de instruire în reabilitarea profesională; livrare de instrucţiuni pentru traineri; proiectarea scenariilor de formare virtuală, organizarea de vizite de studiu, ateliere şi seminarii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special în sectorul construcţiilor, mineritului, chimiei şi metalelor. Bugetul total al proiectului prevăzut pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite prin contract este de 3.236.950 EUR.