Programul Erasmus i-a dus pe elevii din Lupeni în Portugalia

Schimb de experientã între elevii din Lupeni si cei din Portugalia. Mai multi elevi ai Liceului Teoretic Mircea Eliade, însotiti de dascãli au participat, în cadrul proiectului Erasmus+ FOUR  SEASONS ÎN THE SKY – (2018-1-PL01-KA229-050960_3) la un schimb de experientã în Portugalia.
Activitãtile mobilitãtii  s-au desfãsurat în  principal în localitatea Aljustrel, la sediul scolii partenere Agrupamento de Escolas de Aljustrel. La mobilitate au  participat elevi si  profesori din Italia, Grecia, Portugalia, Polonia, Republica Cehã, parteneri în cadrul acestui proiect.
Pe durata mobilitãtii elevii au fost cazati la familii ale elevilor  portughezi implicati în proiect. Activitãtile desfãsurate în cadrul mobilitãtii au vizat în principal : astronomia – tema proiectului, dezvoltarea abilitãtilor si a dorintei de comunicare între participantii proveniti din diferite pãrti ale Europei, însusirea  valorilor Europene, dezvoltarea sentimentului de apartenentã la o Europã unitã. În prima zi de activitãti, partenerii au fost întâmpinati de cãtre  coordonatorul proiectului si directorul scolii. Elevii au expus proiecte, tema vizatã fiind prezentarea regiunilor din care provin, dupã care a avut loc vizitarea scolii.  Ulterior, toti participantii la activitate s-au deplasat la fosta minã din Aljustrel, transformatã în muzeu. Participantii la proiect au fost  întâmpinati de cãtre reprezentantii comunitãtii locale în cadrul unei  festivitãti desfãsurate la primãria orasului.
Urmãtoarele zile au fost dedicate vizitãrii oraselor Lisabona si Evora (care e inclus în patrimoniul Unesco), douã dintre cele mai  frumoase orase ale Portugaliei.  Deplasarea la Planetario Calouste Gulbenkian din Lisabona si vizita tematicã de la cetatea Monsaraz, care s-a finalizat cu observatia astronomicã la Observatório do Lago Alqueva au fost alte douã activitãti care au îmbunãtãtit cunostintele elevilor si dascãlilor, deopotrivã, despre lumea minunatã a astronomiei. Ziua plecãrii a fost una care a întristat toti participantii din pricina faptului cã a fost greu sã ne despãrtim atât de gazdele foarte primitoare, cât si de ceilalti parteneri ai proiectului.
În fiecare zi petrecutã alãturi de elevii si  profesorii participanti, activitãtile desfãsurate au ajutat la dezvoltarea  abilitãtilor de comunicare, de colaborare,  punându-se accent pe eficienta muncii în echipã. Interactiunea cu  civilizatia si cultura  portughezã a condus la deschiderea orizontului cunoasterii si la acceptarea altor  perspective.
Cosmin BACIU