[ Programe pentru tineret derulate prin centrele din județ ]

Două centre pentru tineret funcționează în județul Hunedoara, iar Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Hunedoara derulează proiecte
pentru tineret în cadrul a două
programe, și anume Programul de Centre de Tineret și Programul de susținere a acțiunilor de tineret.

Programul de centre de tineret are ca scop dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineret, în timp ce obiectivul Programului de centre de tineret este crearea infrastructurii specific serviciilor și programelor pentru tineret. În județul Hunedoara sunt funcționale două centre unde se derulează astfel de
programe, la Petroșani și la Deva.
Toate programele sunt gratuite și se adresează tuturor tinerilor fără nicio discriminare. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara are ca obiect principal de activitate organizarea și desfasurarea activităților specifice în domeniul sportului și tineretului. Astfel, prin programele și evenimentele sale, DJST promovează și finanțează unele activități sau proiecte destinate sportivilor și tinerilor hunedoreni.
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara este serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului și Sportului.
Monika BACIU