Programe pentru antreprenoriat la UPET

Programe destinate antreprenorilor la Universitatea din Petroșani. Instituția de învățământ superior din Valea Jiului a obținut finanțări europene și de stat pentru a dezvolta capacitățile antreprenoriale. În acest context a fost necesară și achiziția unor platforme specifice.

”Avem două proiecte, unul pe programul operațional capital uman care este dedicat antreprenorilor și aici avem o serie de fonduri pentru achiziționarea unor softuri și a unor aparate la care se impun pentru finalizarea acestui proiect. Mai avem pe fondul de dezvoltare instituțională un proiect, din cele 5 aprobate anul acesta de ministerul Educației și Cercetării și Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior care se referă tot la antreprenoriat. Acesta pentru a fi dus la bun sfârșit s-au luat toate măsurile și achizițiile necesare pentru a avea un succes”, a declarat prof. univ. dr. ing. habil. Radu Sorin Mihai, rectorul UPET.

Obiectivele generale ale proiectelor vizează, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate, creșterea accesului și echității în învățământul terțiar universitar, precum și a atractivității, diversificării și inovării ofertelor educaționale în ceea ce privește inițierea și finalizarea de demersuri academic și antreprenoriale suplimentare adresate studenților din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, în strânsă legătură cu îmbunătățirea competențelor transversale ale personalului didactic (76), în relație cu proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare.

Cosmin BACIU