Profesori de nota 1

 

Un singur candidat din judetul Hunedoara a obtinut nota 10 la proba scrisã a examenului de titularizare.  Este vorba de Rãzvan Dragos Danc, care a sustinut proba scrisã la “Limba si literatura românã, pedagogia prescolara si metodica desfãsurãrii activitãtilor instructiv-educative în grãdinita de copii”. La nivelul judetului Hunedoara doar 133 din cei 312 candidati care au sustinut proba scrisã a examenului de titularizare au reusit sã obtinã nota 7, notã care le asigurã, la nivel teoretic, un post de titular.  Doi candidati au obtinut putin peste nota 1. Opt candidati au obtinut note cuprinse între 2,00 si 2,99.  104 candidati au obtinut note cuprinse între 5 si 6.99. Eventualele contestatii la Proba scrisã din cadrul  concursului de ocupare a  posturilor/catedrelor vacante/rezervate din  învãtãmântul preuniversitar  pentru anul scolar 2019-2020, se pot depune la sediul I.S.J. Hunedoara, camera 214, în cele douã zilele: 23.07.2019, de la momentul publicãrii rezultatelor pânã la ora 21.00 si 24.07.2019, de la ora 9.00 pânã la ora 15.00. Candidatii vor prezenta la depunerea contestatiei un act de identitate.
Cosmin BACIU

Un comentariu la „Profesori de nota 1

  • 24 iulie 2019 la 10:54
    Permalink

    Poftim cultura, si mai vrem ,,agricultura”!

Comentariile sunt închise.