Productia de huilã, din ce în ce mai micã la CEH

„Mineri, dând tãrii cât mai mult cãrbune de cea mai bunã calitate dãm dovadã de o înaltã constiintã minereascã”, stã scris pe peretii uneia dintre minele din Valea Jiului. Acest îndemn pare a fi rãmas blocat în trecut si asta pentru cã dupã anii “90 a scãzut semnificativ productia de cãrbune din Valea Jiului. Si vina nu apartine ortacilor, care nu pot produce mai mult cu utilaje vechi de 30 de ani. … mai departe