Procesul de votare înregistrat audio-video

Întreg procesul de votare va fi înregistrat audio-video, se aratã în proiectul Hotãrâri de Guvern privind stabilirea mãsurilor tehnice necesare bunei organizãri si desfãsurãri a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016, publicat pe site-ul MAI.

Operatorul de calculator al biroului electoral al sectiei de vot va fi cel care, potrivit proiectului, va asigura înregistrarea video-audio neîntreruptã a procedurilor realizate de la încheierea votãrii si pânã la pãrãsirea localului sectiei de vot de cãtre membrii biroului electoral al sectiei de votare, în scopul asigurãrii posibilitãtii organismelor electorale de a verifica respectarea dispozitiilor legale.

„Operatorul de calculator trebuie sã realizeze înregistrarea video-audio prevãzutã la alin.(1) dintr-o pozitie fixã, de la o distantã medie, pe un cadru general”, se precizeazã în proiectul Hotãrârii de Guvern. Persoanei care va înregistra procedura electoralã i se va interzice sã realizeze copii ale acesteia, ori sã permitã accesul altor persoane la înregistrare. Înregistrãrile vor fi puse ulterior la dispozitia Serviciului de Telecomunicatii Speciale, care le va pãstra pe o perioadã de trei luni. STS urmeazã sã fie singura institutie abilitatã sã copieze înregistrãrile si la împlinirea termenul de trei luni sã le distrugã. Ministerul Afacerilor Interne va asigura achizitionarea timbrelor autocolante, respectiv a plicurilor din plastic transparent, înseriate, prevãzute cu sistem de sigilare, necesare în cadrul procedurilor precum si confectionarea stampilelor cu mentiunea „VOTAT”. Ministrul Dragos Tudorache le-a transmis prefectilor cã obiectivul organizãrii procesului electoral este acela de a avea cele mai putin contestate alegeri. De asemenea, el a cerut respectarea întocmai a termenelor din calendarul electoral.