[ Priză de apă la Câmpu lui Neag ]

Reprezentanții Apele Române Jiu informează că s-a realizat o priză de apă Câmpu lui Neag ( Buta), de pe râul Jiul de Vest. Aceasta constă dintr-o captare pe râul Jiul de Vest şi tranzitarea apei în acumularea Valea de Peşti. Amplasamentul captării este situat pe râul Jiul de Vest, la circa 120 m aval de confluenţa cu pârâul Buta. ”Captarea este alcătuită dintr-un prag de 34,4 m lungime şi 2 m înălţime peste cota talvegului, care barează albia Jiului, reali­zând o retenţie permanentă în faţa prizei. Debitele sunt conduse în acumularea Valea de Peşti printr-o conductă de aducţiune din tuburi PREMO şi metal cu  = 1000 mm, în lungime de L=6.700 ml. Traseul conductei urmăreşte traseul drumului forestier, între amplasamentul captarii şi localitatea Câmpu lui Neag şi parţial traseul drumului naţional DN 66 A în intravilanul localităţii. În aval de localitatea Câmpu lui Neag aducţiunea este deviată spre sud pentru a pătrunde în traseul drumului forestier. Prin realizarea prizei de apă s-a asigurat un plus de debit de circa 450 l/ sec. apă potabilă pentru populaţie şi industriile racordate la reţea pentru localităţile din Valea Jiului. Proiectul de execuţie al captării a fost realizat în anul 1981. Categoria de importanţă C, clasa a-II-a, coeficient de risc RB= 0,12, Debit tranzitat 95,60 mc/s”, arată oficialii Apelor Române Jiu. Dupa regimul de funcţionare în timp aceasta este o priză de apă continuă.

Monika BACIU