Primãriile primesc cotele din impozitul pe venit si sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. În ceea ce priveste capitolul “alocãri directe din impozitul pe venit estimat a fi încasat 15% bugetul local al judetului /60% bugete locale ale comunelor, oraselor, municipiilor”, la nivelul Vãii Jiului, fondurile sunt repartizate astfel: Petrosani – 21.218.000 lei, Lupeni -7.386.000 lei, Vulcan – 5.055.000 lei, Petrila – 4.662.000 lei, Aninoasa – 1.029.000 lei, Uricani – 1.786.000 lei.
La capitolul “sume din cota de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat pentru echilibrarea bugetelor locale” numai localitãtile Uricani si Aninoasa beneficiazã de fonduri. Astfel, la Uricani va ajunge suma de 162.000 de lei, iar Aninoasa va primi 948.000 de lei.
Consiliul Judetean Hunedoara a adoptat în sedinta extraordinarã de joi, 21 martie a.c., repartizarea pe unitãti administrativ – teritoriale a cotelor din impozitul pe venit în sumã de 320.071.000 lei, estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecãrei unitãti administrativ – teritoriale, în anul 2019, astfel: alocãri directe din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019, în sumã de 259.514.000 lei; sume din cota de 17,5 % din impozitul pe venit estimat a fi încasat, pentru echilibrarea bugetelor locale în sumã de 60.557.000 lei.
De asemenea, au fost repartizate pe unitãti administrativ – teritoriale sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale în sumã de 320.886.000 lei, din care alocãri din taxa pe valoarea adãugatã pentru acoperirea cheltuielilor cu asistenta socialã în sumã de 104.560.000 lei.
Cosmin BACIU