Primarii cer aprobarea de urgentã a bugetelor locale

Primarii de municipii si nu numai cer aprobarea de urgentã a bugetelor locale. Administratiile locale se aflã într-o crizã fãrã precedent. La jumãtatea lunii martie încã nu existã aprobate bugetele locale.
Totul se întâmplã din cauza problemelor la nivel national care au survenit pe marginea bugetului national. Adunarea Generalã a Asociatiei Municipiilor din România a adoptat prin votul unanim al primarilor de municipii o rezolutie prin care cer derogãri de la prevederile legale astfel înbcât sã poatã aproba bugetele locale într-un termen maxim de 12 zile.
“Având în vedere întârzierile majore produse în contractarea investitiilor pe plan local, ca o consecintã a imposibilitãtii de elaborare si aprobare a bugetelor locale pe anul 2019, solicitãm Presedintelui României ca, în urma transmiterii de cãtre Parlament a proiectului de lege pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, sã emitã decretul de aprobare a proiectului de lege în cel mai scurt timp, astfel încât aceastã lege sã fie publicatã urgent în Monitorul Oficial.  Luând în considerare faptul cã proiectul bugetului de stat pe anul 2019 a fost elaborat si aprobat cu o mare întârziere, solicitãm Guvernului României adoptarea unei ordonante de urgentã prin care sã se reducã termenele prevãzute pentru aprobarea bugetelor locale pe anul 2019 de la minim 45 de zile, atât cât prevede în prezent Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, la maxim 12 zile”, aratã Asociatia municipiilor din România.
Implementarea acestor solicitãri este absolut necesarã pentru deblocarea investitiilor pe plan local, astfel încât autoritãtile administratiei publice locale sã poatã contracta si realiza investitiile programate  pentru anul 2019, precum si în scopul asigurãrii surselor de finantare  nerambursabilã din fonduri europene în perioada 2021-2027, în vederea efectuãrii proiectelor de dezvoltare localã de  importantã deosebitã.
Cosmin BACIU