Primãria Petrosani angajeazã gropar

Administratia localã de la Petrosani a scos la concurs mai multe posturi vacante. Mai exact, Directia Administrarea Domeniului Public si Privat a municipiului Petrosani, organizeazã concurs pentru ocuparea unui numãr de 5 functii contractuale vacante la Serviciul de administrare a domeniului schiabil Parâng. Se cautã si un gropar.

“In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, Directia Administrarea Domeniului Public si Privat a municipiului Petrosani, organizeazã concurs pentru ocuparea unui numãr de 5 functii contractuale vacante, astfel: Serviciul administrarea domeniului schiabil Parâng muncitor calificat tr.I (lãcãtus mecanic) – 1 post, Compartiment administrare cimitire, sera de flori-zone verzi, sofer tr.I – 1 post, muncitor calificat tr.I – 1 post, muncitor necalificat tr.I (gropar) – 1 post, Compartiment întretinere grupuri sanitare muncitor calificat tr.I – 1 post”,  se aratã în anuntul postat pe site-ul Primãriei Petrosani.

Cei care vor sã aplice pentru postul de gropar trebuie sã aibã doar studii generale. Concursul se va organiza la sediul Primãriei Municipiului Petrosani în data de 27.09.2016, ora 10.00 proba practicã, data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Monika BACIU