Primãria Lupeni cautã director

Primãria Lupeni cautã director pentru Serviciul Public de Administrare a Domeniului Schiabil Straja.  Concursul urmeazã a se desfãsura în perioada 30 mai – 15 iunie.  Termenul pentru depunerea dosarelor este datã de 30 mai.  Proba scrisã va avea loc în data de  11 iunie, iar data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.  Candidatii trebuie sã îndeplineascã o serie de conditii  specifice, astfel:
“studii universitare absolvite cu diplomã de licentã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã în domeniul stiintelor economice; vechime în specialitatea  studiilor necesare exercitãrii functiei de minim 3 ani; vechime în functie de conducere minim 2 ani”.
“În termen de maximum douã zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectãrii dosarelor de înscriere se afiseazã la sediul Primãriei Lupeni în termen de o zi lucrãtoare de la expirarea termenului de selectie a dosarelor. Dupã afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisã si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrãtoare de la data afisãrii rezultatului. Notarea probei scrise si a interviului se  face în termen de maximum o zi lucrãtoare de la finalizarea fiecãrei probe. În cazul depunerii de contestatii, comisia de solutionare a  contestatiilor va  analiza dosarele, lucrãrile scrise sau consemnarea rãspunsurilor la interviu în termen de maximum o zi lucrãtoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Primãriei Municipiului Lupeni imediat dupã solutionarea contestatiilor”, mai aratã anuntul Primãriei Lupeni.
În urmã cu câteva sãptãmâni, Consiliul Local al municipiului Lupeni a decis  majorarea salariilor celor care lucreazã la Administrarea Domeniului Schiabil Straja. Exploatarea în sigurantã a instalatiilor de transport pe cablu si exploatarea  eficientã a domeniului schiabil impune ajustarea salariilor.
“Având în vedere necesitatea organizãrii si functionãrii Serviciului Public de Administrare a Domeniului Schiabil Straja  Lupeni, pentru exploatarea în conditii de eficientã a instalatiilor si echipamentelor detinute de municipiul Lupeni este imperios necesar sã facem angajãri, prin urmare se impune aprobarea salariilor de bazã  pentru personalul cuprins în organigramã”, sustine Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
Directorul Serviciului de Administrare a Domeniului schiabil Strajã va avea un salariu de bazã de 8.125 lei, un inginer sef va avea salariul de bazã de 6.750 lei, iar salariul de bazã al sefului serviciu va fi de 6000 de lei.
Monika BACIU