[ Primăria Lupeni angajează șofer ]

P rimăria Lupeni angajează șofer pentru o perioadă determinată de 3 luni. Postul este vacant în cadrul Serviciului Lucrări Edilitar Gospodărești. Cei interesați pot depune dosarele până în data de 2 noiembrie, urmând ca proba scrisă să se desfășoare în 9 noiembrie, iar interviul în 11 noiembrie. Candidații trebuie să aibă studii medii – diploma de bacalaureat, abilități de comunicare; disponibilitate pentru lucrul peste program și, evident, să dețină permis de conducere valabil pentru categoriile B și D. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Primăriei Lupeni în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor. După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.

Monika BACIU