[ Primăria Aninoasa vrea fonduri prin Programul Anghel Saligny ]

A dministrația locală de la Aninoasa vrea să obțină fonduri prin Programul Național Anghel Saligny. Edilii au în vedere implementarea mai multor proiecte. Pentru început, a fost comandată o o analiză de ”estimare a valorilor în vederea depunerii cererii de finanțare pe programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare poduri și podețe pe pârâul Aninoasa”. 15.000 de lei au alocat edilii din Aninoasa pentru serviciile de estimare a prețurilor. Între 5 și 10 poduri fac obiectul analizei. Prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” vor fi alocaţi cel puţin 140 de milioane de lei pentru fiecare judeţ, minimum 4 milioane pentru fiecare comună şi cel puţin 7 milioane de lei pentru fiecare oraş. De asemenea, pentru fiecare municipiu vor fi alocaţi minimum 10 milioane de lei şi cel puţin 43 de milioane de lei pentru reşedinţele de judeţ. Fondurile alocate vor fi destinate construcţiei a 12.000 km de reţele de alimentare cu apă şi canalizare construite/ extinse, 700.000 de branşamente individuale la sistem de alimentare cu apă/ racorduri individuale la sistem de canalizare, construcţia sau modernizarea a 2.000 km de drumuri judeţene şi variante ocolitoare şi 3.000 km de drumuri comunale.

Monika BACIU