Pretul la energia termicã s-a modificat

Consiliul Local al municipiului Petrosani a aprobat proiectul privind modificarea pretului la energia termicã.  Pentru populatie pretul pentru gigacalorie nu se modificã. Subventia acordatã de Consiliul Local este în valoare de 76,59 lei/gcal, inclusiv TVA.
“Preturile locale ale energiei termice facturate populatiei se aprobã de autoritãtile administratiei publice locale. Acestea, pot aproba preturi locale mai mici sau mai mari decât cele prevãzute, majorând sau diminuând astfel subventiile proprii necesare.
Prin adresa nr. 214/2018, SC Termoficare SA Petrosani, propune aprobarea pretului de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livratã populatiei în municipiul Petrosani, având în vedere Decizia Autoritãtii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 1730/28.11.2017, pentru modificarea pretului de vânzare al agentului termic. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pretul local propus al energiei termice facturate populatiei este de 157,27 lei/gcal (inclusiv TVA), iar  pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livratã populatiei la nivelul de 233,86 lei/gcal (inclusiv TVA)”, aratã documentul aprobat de CL Petrosani.
Pânã la data de 31 decembrie 2017, energia termicã livratã de Complexul Energetic Hunedoara a fost de 157,00 lei/gcal, iar pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei în municipiul Petrosani a fost de 241,96 lei/gcal, inclusiv TVA.
Astfel, cei de la societatea de termoficare au solicitat Consiliului Local al municipiului Petrosani sã aprobe “pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termoce livratã populatiei în municipiul Petrosani la nivelul sumei de 233,86 lei/gcal (…) începând cu data de 01.01.2018”. Consiliul Local al municipiului Petrosani suportã subventia acordatã populatiei, aceasta fiind în valoare de 76,59 lei/gcal, inclusiv TVA. De precizat este faptul cã, abonatii sistemului de termoficare nu vor plãti mai mult.
Monika BACIU